Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dòng điện xoay chiều

Đây là loại bài tập cơ bản về dòng điện xoay chiều và sẽ có trong các đề đại học và cao đẳng.

Bài tập luyện

Câu 51: Khung dây kim loại phẳng có diện tích 100 cm2 và có 500 vòng dây, quay đều với tốc độ 3000 vòng/phút quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều và không đổi 0,1T. Chọn gốc thời gian t = 0 là  lúc pháp tuyến của khung dây có chiều trùng với chiều của vecto cảm ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây là

A. e = 157sin(100πt) V.

B. e = 157cos(100πt) V.

C. e = 15,7cos(100πt) V.

D. e = 15,7sin(100πt) V.

Câu 52: Một nguồn điện xoay chiều được nối với một điện trở thuần. Khi điện áp có giá trị cực đại là U0 và tần số là f thì công suất tỏa nhiệt trên điện trở là P. Khi điện áp có giá trị cực đại là U0 và tần số là 2f thì công suất tỏa nhiệt trên điện trở là

A. 2P.

B. P.

C. 4P.

D. P√2.

Câu 53: Một đoạn mạch xoay chiều gồm tụ điện C có dung kháng 100Ω và một cuộn dây có cảm kháng 200Ω mắc nối tiếp nhau. Điện áp giữa hai đầu cuộn dây có biểu thức u_{d}=100cos(100\pi t+\frac{\pi}{6})V. Biểu thức nào dưới đây không thể là biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện?

A. u_{C}=50cos(100\pi t-\frac{5\pi}{6})V.

B. u_{C}=25\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{7\pi}{12})V.

C. u_{C}=25\sqrt{3}cos(100\pi t-\frac{2\pi}{3})V.

D. u_{C}=25cos(100\pi t-\frac{4\pi}{9})V.

Câu 54: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm L có thể thay đổi giá trị được. Dùng ba vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn để đo điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử. Điều chỉnh giá trị của L thì nhận thấy điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm lớn hơn gấp 2 lần điện áp hiệu dụng cực đại trên điện trở. Hỏi điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm gấp bao nhiêu lần điện áp hiệu dụng cực đại trên tụ?

A. 4 lần. 

B. 3 lần.    

C. \frac{2}{\sqrt{3}} lần.

D. √3 lần.

Câu 55: Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R = 200Ω, L=\frac{1}{\pi}H,C=\frac{100}{\pi}\mu F.  Đặt vào hai đầu đoạng mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = 100√2cosωt, với ω thay đổi được. Khi ω có giá trị 200π rad/s thì công suất của mạch là 32W. Để công suất của mạch vẫn là 32W thì giá trị của ω là

A. 100π rad/s.

B. 50π rad/s.     

C. 300π rad/s.

D. 150π rad/s.

Câu 56: Xét mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. Lần lượt gọi U0R, U0L và U0C là điện áp cực đại giữa hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm thuần và hai đầu tụ điện. Biết 2U0R = U0L = 2U0C. Độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp là:

A. \frac{\pi}{4}.

B. \frac{\pi}{3}.

C. -\frac{\pi}{3}.

D. -\frac{\pi}{4}.

Câu 57: Một mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm và tụ C mắc nối tiếp. Biết mạch có tính dung kháng. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R lớn nhất, khi đó

A. cường độ dòng điện sớm pha hơn điện áp góc \Delta \varphi = \Pi /4 .

B. cường độ dòng điện trễ pha hơn điện áp góc \Delta \varphi = \frac{\pi }{4} .

C. cường độ dòng điện cùng pha với điện áp.

D. cường độ dòng điện ngược pha với điện áp 

Câu 58: Một cuộn dây thuần cảm mắc vào mạng điện xoay chiều tần số 60Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 12A. Nếu mắc cuộn dây trên vào mạng điện xoay chiều có tần số 1000Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là:

A. 0,005 A. 

B. 0,72 A. 

C. 1,4 A.  

D. 200 A.

Câu hỏi : 32872

Câu 59: Thay đổi tần số f (giữ nguyên giá trị hiệu dụng) của điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch R,L,C nối tiếp thì thấy: khi f = 30Hz, f = 120Hz , điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở như nhau. Để xảy ra cộng hưởng trong mạch thì tần số phải bằng

A. 24Hz

B. 60Hz

C. 150Hz

D. 90Hz

Câu 60:  Đặt  điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt + 7π/12) (V) vào hai đoạn mạch AMB thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt có biểu thức uAM= 100cos(100πt + π/4) (V) và uMB= U0’cos(100πt + 3π/4)(V). Giá trị lần lượt của U0  và U0’ là:

A. 100√3 V; 200V

B. 100V; 100√2V

C. 200V; 100√3V

D. 100√2V; 100V

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com