Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este - Lipit - Xà phòng

Chuyên đề này gồm các bài về cấu tạo, tính chất của este và lipit, phản ứng xà phòng hóa, xà phòng và các chất giặt rửa tổng hợp.

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Một chất béo có công thức: CH2(OCOC17H33)-CH(OCOC15H31)-CH2(OCOC17H29). Số mol H2 cần để hiđro hoá hoàn toàn 1 mol chất béo là

Câu hỏi số 12:

Yếu tố nào không làm tăng hiệu suất của phản ứng este hóa giữa axit axetic và etanol?

Câu hỏi số 13:

Saccarozơ có thể tạo este 8 lần este với axit axetic. Este này có công thức phân tử là :

Câu hỏi số 14:

Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit và môi trường kiềm có điểm giống nhau là:

Câu hỏi số 15:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu hỏi số 16:

Với công thức phân tử C4H6O4 số đồng phần este mạch hở là

Câu hỏi số 17:

Cho 40,8 gam hỗn hợp gồm phenylaxetat và metyl benzoat (tỉ lệ mol 1:1) tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 0,7M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì khối lượng chất rắn thu được là

Câu hỏi số 18:

Hợp chất hữu cơ X có CTPT C3H6O2,  X vừa có phản ứng tráng bạc vừa tác dụng với NaOH. CTCT thu gọn của X là:

Câu hỏi số 19:

Cho 17,6 gam một este no, đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 19,2 gam muối khan. CTCT của este là?  

Câu hỏi số 20:

Cho glixerol tác dụng với axit axetic (xúc tác:H2SO4 đậm đặc). Số chất chứa chức este tối đa được tạo ra là: 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com