Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este - Lipit - Xà phòng

Chuyên đề này gồm các bài về cấu tạo, tính chất của este và lipit, phản ứng xà phòng hóa, xà phòng và các chất giặt rửa tổng hợp.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Yếu tố nào không làm tăng hiệu suất của phản ứng este hóa giữa axit axetic và etanol?

Câu hỏi số 12:

Saccarozơ có thể tạo este 8 lần este với axit axetic. Este này có công thức phân tử là :

Câu hỏi số 13:

Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit và môi trường kiềm có điểm giống nhau là:

Câu hỏi số 14:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu hỏi số 15:

Với công thức phân tử C4H6O4 số đồng phần este mạch hở là

Câu hỏi số 16:

Hợp chất hữu cơ X có CTPT C3H6O2,  X vừa có phản ứng tráng bạc vừa tác dụng với NaOH. CTCT thu gọn của X là:

Câu hỏi số 17:

Cho glixerol tác dụng với axit axetic (xúc tác:H2SO4 đậm đặc). Số chất chứa chức este tối đa được tạo ra là: 

Câu hỏi số 18:

Công thức nào sau đây không thể là công thức đơn giản của 1 este no,mạch hở

Câu hỏi số 19:

Khi thủy phân một triglyxerit thu được Glixerol và muối của các axit stearic, oleic, panmitic. Số CTCT có thể có của triglyxerit là

Câu hỏi số 20:

Số đồng phân este no, đơn chức ứng với công thức phân tử C2H4O2, C3H6O2, C4H8O2 tương ứng là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com