Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este - Lipit - Xà phòng

Chuyên đề này gồm các bài về cấu tạo, tính chất của este và lipit, phản ứng xà phòng hóa, xà phòng và các chất giặt rửa tổng hợp.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Cho glixerol tác dụng với axit axetic thì số chất chứa este tối đa có thể tạo ra là?

Câu hỏi số 32:

Cho các cặp chất:

(1) CH3COOH và C2H5CHO;

(2) C6H5OH và CH3COOH;

(3) C6H5OH và (CH3CO)2O;

(4) CH3COOH và C2H5OH; 

(5) CH3COOH và CH≡CH; 

(6) C6H5COOH và C2H5OH. 

Những cặp chất tham gia phản ứng este hóa là:

Câu hỏi số 33:

Dầu mỡ để lâu bị ôi, thiu là do:

Câu hỏi số 34:

 

E là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C7H12O4. E tác dụng với dung dịch  NaOH đun nóng tạo ra một muối hữu cơ và 2 ancol là etanol và propan -2-ol. Tên gọi E?

Câu hỏi số 35:

Hợp chất hữu cơ X có CTPT C4H7O2Cl. Khi thủy phân X trong môi trường kiềm thu được các sản phẩm, trong đó có 2 chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. CTCT đúng của X là:

Câu hỏi số 36:

Hợp chất hữu cơ X có CTPT C3H6O2,  X vừa có phản ứng tráng bạc vừa tác dụng với NaOH. CTCT thu gọn của X là:

Câu hỏi số 37:

 Hỗn hợp X gồm 2 este đồng phân có công thức phân tử C8H8O2 ( 2 chất đều có cấu tạo vòng benzen . Xà phòng hóa vừa đủ hỗn hợp trên cần 0,2 mol xút thu được dd Y chứa 3 muối không cho phản ứng tráng gương. Cô cạn cẩn thận Y thu được m(g) muối khan. Giá trị của m không thể là giá trị nào sau đây

Câu hỏi số 38:

Cho glixerol tác dụng với axit axetic (xúc tác:H2SO4 đậm đặc). Số chất chứa chức este tối đa được tạo ra là: 

Câu hỏi số 39:

Cho các chất sau:triolein(I), tripanmitin(II), tristearin(III). Nhiệt độ nóng chảy của các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần là: 

Câu hỏi số 40:

Công thức nào sau đây không thể là công thức đơn giản của 1 este no,mạch hở

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com