Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este - Lipit - Xà phòng

Chuyên đề này gồm các bài về cấu tạo, tính chất của este và lipit, phản ứng xà phòng hóa, xà phòng và các chất giặt rửa tổng hợp.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Chất không phải axit béo là

Câu hỏi số 32:

Đun nóng este CH3COOC6H5 (phenyl axetat) với lượng dư dung dịch NaOH, thu được các sản phẩm hữu cơ là

Câu hỏi số 33:

Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat là

Câu hỏi số 34:

Chất X có công thức cấu tạo CH2 = CH – COOCH3. Tên gọi của X là

Câu hỏi số 35:

Đun sôi hỗn hợp gồm ancol etylic và axit axetic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác) sẽ xảy ra phản ứng

Câu hỏi số 36:

Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra glixerol?

Câu hỏi số 37:

Khi  đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được

CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là

Câu hỏi số 38:

Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH tạo thành HCOONa và C2H5OH?

Câu hỏi số 39:

Ở điều kiện thích hợp, hai chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo thành metyl axetat?

Câu hỏi số 40:

Chất X có công thức cấu tạo thu gọn HCOOCH3. Tên gọi của X là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com