Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este - Lipit - Xà phòng

Chuyên đề này gồm các bài về cấu tạo, tính chất của este và lipit, phản ứng xà phòng hóa, xà phòng và các chất giặt rửa tổng hợp.

Bài tập luyện

Câu hỏi số 41:

Dầu hướng dương có hàm lượng các gốc oleat và linoleat tới 85%, còn lại là các gốc stearat và panmitat. Dầu cacao có hàm lượng gốc stearat và panmitat tới 75% còn lại là các gốc oleat và linoleat. Hỏi dầu nào có nhiệt độ đông đặc cao hơn?

Câu hỏi số 42:

Cho dãy các chất: phenyl axetat, metyl benzoat, metyl metacrylat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, triolein, vinyl axetat, tristearin. Số chất trong dãy khi thuỷ phân trong dung dịch NaOH loãng (dư), đun nóng sinh ra ancol là

Câu hỏi số 43:

Cho axit salixylic (X) (axit o – hiđroxibenzoic) phản ứng với methanol có H2SO4 đặc tác dụng được metyl salixylat (Y) dùng làm thuốc giảm đau. Cho Y phản ứng với dung dịch NaOH dư được hỗn hợp sản phẩm trong đó có muối Z. Công thức cấu tạo của Z là

Câu hỏi số 44:

Este E chứa tối đa 4 nguyên tử cacbon trong phân tử. Thủy phân hoàn toàn E, thu được F, G. biết rằng F, G đều có phản ứng tráng bạc. CTCT của E là

Câu hỏi số 45:

Hai đồng phân X và Y có cùng công thức phân tử C3H6O2. Tính chất của X và Y thể hiện trong bảng sau:        Dung dịch NaOH  Na   AgNO3/NH3     X      Có phản ứng Có phản ứng Không phản ứng    Y     Có phản ứng Không phản ứng Có phản ứng Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là

Câu hỏi số 46:

Số trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glixerol , axit CH3COOH và axit C2H5COOH là

Câu hỏi số 47:

Cho các este sau:vinyl axetat; phenyl axetat; benzyl propionate; etyl axetat; anlyl fomat; metyl acrylat. Số este không thể điều chế trực tiếp được từ axit và ancol tương ứng là

Câu hỏi số 48:

Thủy phân este mạch hở X có công thức phân tử C4H6O2, sản phẩm thu được có khả năng tráng bạc. Số este thỏa mãn tính chất trên là

Câu hỏi số 49:

Este E có công thức phân tử là C5H8O2. Thuỷ phân E trong môi trường axit thu được đimetyl xeton. CTCT thu gọn của E là

Câu hỏi số 50:

Este iso – amylaxetat có mùi chuối chín được điều chế từ axit axetic và ancol nào dưới đây?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com