Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este - Lipit - Xà phòng

Chuyên đề này gồm các bài về cấu tạo, tính chất của este và lipit, phản ứng xà phòng hóa, xà phòng và các chất giặt rửa tổng hợp.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 41:

Khi thủy phân một triglyxerit thu được Glixerol và muối của các axit stearic, oleic, panmitic. Số CTCT có thể có của triglyxerit là

Câu hỏi số 42:

Số đồng phân este no, đơn chức ứng với công thức phân tử C2H4O2, C3H6O2, C4H8O2 tương ứng là

Câu hỏi số 43:

Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O2, khi tham gia phản ứng xà phòng hóa thu được một anđehit và một muối của axit cacboxylic. Số chất thỏa mãn tính chất trên của X là 

Câu hỏi số 44:

Trong số các Este mạch hở C4H6O2:

HCOO-CH=CH-CH3           (1)                         HCOO-CH2-CH=CH2         (2)

HCOO-C(CH3)=CH2           (3)                         CH3COO-CH=CH2             (4)

CH2=CH-COO-CH3             (5)

Các Este có thể điều chế trực tiếp từ Axit và ancol là: 

Câu hỏi số 45:

Có bao nhiêu phản ứng  có thể xảy ra khi cho các đồng phân mạch hở của hợp chất có CTPT C2H4O2 tác dụng lần lượt với Na, NaOH, Na2CO3

Câu hỏi số 46:

Chọn câu đúng:

Câu hỏi số 47:

Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ X thu được C02 và H20 với số mol bằng nhau. Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (thực hiện được phản ứng tráng bạc) , và chất z ( số nguyên tử c trong z bằng nửa số nguyên tử c trong X.) Phát biểu nào sau đây là sai :

Câu hỏi số 48:

Este X có các đặc điểm sau:

- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau;

- Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

Phát biểu không đúng là:

Câu hỏi số 49:

Trong số các đồng phân cấu tạo, mạch hở ứng với công thức phân tử C4H6O2 có bao nhiêu este có thể được điều chế trực tiếp từ axit và ancol tương ứng?

Câu hỏi số 50:

Thủy phân hoàn toàn một triglixerit (X), thu được glixerol và hỗn hợp ba axit béo: axit panmitic, axit stearic và axit oleic. Số đồng phân cấu tạo của X là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com