Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este - Lipit - Xà phòng

Chuyên đề này gồm các bài về cấu tạo, tính chất của este và lipit, phản ứng xà phòng hóa, xà phòng và các chất giặt rửa tổng hợp.

Bài tập luyện

Câu hỏi số 81:

Thủy phân hoàn toàn 10 gam một loại chất béo cần 1,2 gam NaOH. Từ 1 tấn chất béo trên đem nấu với NaOH thì lượng xà phòng nguyên chất thu được là?

Câu hỏi số 82:

Hợp chất hữu cơ X chứa một loại nhóm chức có CTPT là C8H14O4. Khi thủy phân X trong môi trường kiềm thu được 1 muối và hỗn hợp 2 ancol Y và Z. Phân tử ancol Z có nguyên tử cacbon gấp đôi phân tử ancol Y. Khi đun nóng với H2SO4 đặc, Y cho 1 olefin còn Z cho 3 olefin là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân cis-tran). CTCT của X là?

Câu hỏi số 83:

Hòa tan 30 gam glyxin trong 60ml etanol (D=0,8g/ml) rồi cho thêm từ từ khí HCl bão hòa, sau đó đun nóng khoảng 3 giờ. Để nguội, cho hỗn hợp vào nước lạnh rồi trung hòa bằng amoniac thu được một sản phẩm hữu cơ có khối lượng 32,96 gam. Hiệu suất phản ứng là?

Câu hỏi số 84:

Hỗn hợp X có 2 este đơn chức là đồng phân của nhau.Cho 5,7g hỗn hợp X tác dụng vừa hết với 100ml dung dịch NaOH 0,5M thu được hỗn hợp Y có hai ancol bền,cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử.Cho Y vào dd Br2 dư thấy có 6,4g brôm tham gia p/ư. Công thức của hai este là: 

Câu hỏi số 85:

X là este của một axit hữu cơ đơn chức và ancol đơn chức. Thủy phân hoàn toàn 6,6 gam chất X trong 90ml dung dịch NaOH 1M, lượng NaOH này dư 20% so với lượng NaOH cần dùng cho phản ứng. Sau phản ứng cô cạn dung dịch  thu được chất rắn nặng 5,7g. CT của X là?

Câu hỏi số 86:

Có bao nhiêu đồng phân mạch hở có CTPT C4H8O2 tác dụng với NaOH nhưng không tác dụng với Na?

Câu hỏi số 87:

Hỗn hợp M gồm hai chất hữu cơ X, Y đơn chức cùng chứa C, H, O.

 X, Y không tác dụng với Na nhưng tác dụng với NaOH. Cho 21g M tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch NaOH 1M thu được hai muối hữu cơ và một ancol Z. Khối lượng  2 muối là 28gam, khối lương ancol là 3,2 gam. Biết Mx > My khối lượng của X có thể là:

Câu hỏi số 88:

Thủy phân triglixerit X trong NaOH người ta thu được hỗn hợp 2 muối natrioleat và natristearat theo tỉ lệ mol 1: 2. Khi đốt cháy a mol X thu được b mol CO2 và c mol H2O. Liên hệ giữa a, b, c là

Câu hỏi số 89:

Cho 40,8 gam hỗn hợp gồm phenylaxetat và metyl benzoat (tỉ lệ mol 1:1) tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 0,7M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì khối lượng chất rắn thu được là

Câu hỏi số 90:

Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este đơn chức no, mạch hở cần 3,976 lít oxi (đktc) thu được 6,38 gam CO2. Cho lượng este này tác dụng vừa đủ với KOH thu được hỗn hợp hai ancol kế tiếp và 3,36 gam muối của một axit hữu cơ. Công thức của hai chất hữu cơ trong hỗn hợp đầu là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com