Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Góc lượng giác và công thức lượng giác

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1: Vận dụng

Tính tổng:

S = cos10^{circ}+cos30^{circ}+...+cos150^{circ}+cos170^{circ}

Câu hỏi: 106234

Câu hỏi số 2: Vận dụng

Chứng minh rằng:

(sqrt{frac{1-cosalpha }{1+cosalpha }}-sqrt{frac{1+cosalpha }{1-cosalpha }})^{2}=4tan^{2}alpha

Câu hỏi: 106233

Câu hỏi số 3: Vận dụng

Biết cosalpha =frac{4}{5}

a. Tính sinalpha , tanalpha , cotalpha.

b. Tính giá trị của biểu thức A = frac{cotalpha +tanalpha }{cotalpha -tanalpha }

A=frac{25}{7}

A=frac{25}{7}

A=frac{7}{25}

A=frac{7}{25}

Câu hỏi: 106232

Câu hỏi số 4: Vận dụng

Biết tan75^{circ} = 2 + sqrt{3}, tính giá trị các hàm số lượng giác của:

a. Góc 105^{circ}

b. Góc 15^{circ}

tan15^{circ} = 2-sqrt{3}, cot15^{circ}=2+sqrt{3}, cos15^{circ}= frac{sqrt{3}+1}{2sqrt{2}} , sin15^{circ}=frac{sqrt{3}-1}{2sqrt{2}}

tan15^{circ} = 2-sqrt{3}, cot15^{circ}=2+sqrt{3}, cos15^{circ}= frac{sqrt{3}+1}{2sqrt{2}} , sin15^{circ}=frac{sqrt{3}-1}{3sqrt{2}}

tan15^{circ} = 2+sqrt{3}, cot15^{circ}=2-sqrt{3}, cos15^{circ}= frac{sqrt{3}+1}{2sqrt{2}} , sin15^{circ}=frac{sqrt{3}-1}{3sqrt{2}}

tan15^{circ} = 2-sqrt{3}, cot15^{circ}=2+sqrt{3}, cos15^{circ}= frac{sqrt{3}+1}{2sqrt{2}} , sin15^{circ}=frac{sqrt{3}-1}{2sqrt{2}}

Câu hỏi: 106206

Câu hỏi số 5: Vận dụng

Tính giá trị của biểu thức:

A = frac{a^{2}.sin180^{circ}-b^{3}sqrt{2}.sin135^{circ}-2ab^{2}.cos150^{circ}}{a.cotg150^{circ}-b.cos0^{circ} +2atg60^{circ}}

Câu hỏi: 106204

Câu hỏi số 6: Vận dụng

Tính giá trị của biểu thức: A = 4sin^{4}135^{circ} + sqrt{3}cos^{3}150^{circ} - 3cot^{2}120^{circ}

Câu hỏi: 106202

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com