Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số bậc nhất

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 11:

Cho đường thẳng d có phương trình: y = mx + 2m - 4. Tìm m để đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ.

Câu hỏi: 59261

Câu hỏi số 12:

Tìm m để đường thẳng y = -3x + 6 và đường thẳng y = \frac{5}{2} x - 2m + 1 cắt nhau tại một điểm nằm trên trục hoành.

Câu hỏi: 59120

Câu hỏi số 13:

Trong hệ trục toạ độ Oxy, biết đường thẳng  y = ax - 1 đi qua điểm M (- 1; 1).  Tìm hệ số a.

Câu hỏi: 59103

Câu hỏi số 14:

Tìm a, b để đồ thị hàm số y = ax + b đi qua gốc tọa độ và song song với đồ thị hàm số y = x - 2

Câu hỏi: 58963

Câu hỏi số 15:

Vẽ đồ thị hàm số y = x - 2 trên hệ trục tọa độ Oxy.

Câu hỏi: 58962

Bài 16:

Cho hai đường thẳng (d): y = - x + m + 2 và (d’): y = (m2 - 2) x + 1

Câu hỏi số 1:

Khi m = -2, hãy tìm toạ độ giao điểm của chúng.

Câu hỏi: 58713

Câu hỏi số 2:

Tìm m để (d) song song với (d’)

Câu hỏi: 58714

Câu hỏi số 17:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng y = ax + b đi qua điểm M (-1; 2) và song song với đường thẳng y = 3x + 1. Tìm hệ số a và b.

Câu hỏi: 58648

Bài 18:

Trong mặt phẳng, với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có phương trình: y = (m -1)x + n

Câu hỏi số 1:

Với giá trị nào của m và n thì d song song với trục Ox.

Câu hỏi: 58619

Câu hỏi số 2:

Xác định phương trình của d, biết d đi qua điểm A(1; - 1) và có hệ số góc bằng -3.

Câu hỏi: 58620

Câu hỏi số 19:

Cho đường thẳng d có phương trình:   ax + (2a - 1) y + 3 = 0. Tìm a để đường thẳng d đi qua điểm M (1, -1). Khi đó, hãy tìm hệ số góc của đường thẳng d.

Câu hỏi: 58223

Câu hỏi số 20:

Với giá trị nào của k, hàm số y = (3 - k) x + 2 nghịch biến trên R.

Câu hỏi: 58198

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com