Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số bậc nhất

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 21:

Tìm m để đường thẳng y = 2x – 1 và đường thẳng y = 3x + m cắt nhau tại một điểm nằm trên trục hoành.

Câu hỏi: 58043

Câu hỏi số 22:

Biết đường thẳng y = ax + b đi qua điểm M (2; \frac{1}{2}) và song song với đường thẳng 2x + y = 3. Tìm các hệ số a và b.

Câu hỏi: 57907

Câu hỏi số 23:

Trong hệ trục tọa độ Oxy, biết đường thẳng y = ax + b đi qua điểm A( 2; 3 ) và điểm B(-2;1)  Tìm các hệ số a và b.

Câu hỏi: 57891

Câu hỏi số 24:

Chứng minh tổng B = 1 + 2 + 22 + ...... + 22015  chia hết cho 15.

Câu hỏi: 57399

Bài 25:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d): y = (m - 2)x + 3 (với m ≠ 2)

Gọi A, B là giao điểm của (d) với hai trục tọa độ.

Câu hỏi số 1:

Tìm m để diện tích tam giác OAB bằng 3 (đvdt)

Câu hỏi: 57396

Câu hỏi số 2:

Tìm m để khoảng cách từ O đến (d) bằng 1.

Câu hỏi: 57397

Câu hỏi số 26:

Chứng minh: Trong 5 số nguyên tố bất kỳ luôn luôn chọn được 3 số có tổng chia hết cho 3.

Câu hỏi: 57356

Câu hỏi số 27:

Tìm tất cả các số nguyên tố a, b, c sao cho \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=1

Câu hỏi: 57355

Câu hỏi số 28:

Tìm các số tự nhiên n  để n5 + n4 + 1 là số nguyên tố

Câu hỏi: 56963

Câu hỏi số 29:

Giải phương trình: \frac{x+1}{99}+\frac{x+2}{98}=\frac{x+3}{97}+\frac{x+4}{96}

Câu hỏi: 55999

Câu hỏi số 30:

Cho một tháp số (gồm 20 ô vuông giống nhau) như hình vẽ. Mỗi ô vuông được ghi một số nguyên dương n với 1 ≤ n ≤ 20, hai ô vuông bất kì không được ghi cùng một số. Ta quy định trong tháp số này 2 ô vuông kề nhau là 2 ô vuông có chung cạnh. Hỏi có thể có cách ghi nào thỏa mãn điều kiện: Chọn một ô vuông bất kì (khác với các ô vuông được đặt tên a, b, c, d, e, f, g, h như hình vẽ) thì tổng các số được ghi trong ô đó và các số được ghi trong 3 ô vuông kề với nó chia hết cho 4?

Câu hỏi: 55988

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com