Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số bậc nhất

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 31:

Hỏi có bao nhiêu số nguyên dương có 5 chữ số \overline{abcde}  sao cho \overline{abc}=(10d+e)  chia hết cho 101?

Câu hỏi: 55860

Câu hỏi số 32:

Xác định hàm số y = ax + b, biết đồ thị của hàm số là đường thẳng song song với đường thẳng y = -2x + 1 và đi qua điểm M(1;-3)

Câu hỏi: 55450

Câu hỏi số 33:

Viết phương trình đường thẳng (d) có hệ số góc bằng 7 và đi qua điểm M(2;-1)

Câu hỏi: 55415

Bài 34:

Cho hàm só y = x + 1 (*) có đồ thị là đường thẳng (d)

Câu hỏi số 1:

Tìm hệ số góc và vẽ đồ thị hàm số (*)

Câu hỏi: 55380

Câu hỏi số 2:

Tìm A để (P) : y = ax2 đi qua điểm M(1;2). Xác định tọa độ giao điểm của đường thẳng (d) và Parabol (P) với a vừa tìm được

Câu hỏi: 55381

Câu hỏi số 35:

Cho hai hàm số bậc nhất y = -5x + (m+ 1) và y = 4x + (7 - m) (với m là tham số). Với giá trị nào của m thì đồ thị hai hàm số trên cắt nhau tại một điểm trên trục tung. Tìm tọa độ giao điểm đó.

Câu hỏi: 55301

Câu hỏi số 36:

Đường thẳng có phương trình y = x -1 đi qua điểm :

Câu hỏi: 55180

Câu hỏi số 37:

Cho hàm số bậc nhất y = (m - 3)x + 2014 . Tìm giá trị của m để hàm số đồng biến trên R.

Câu hỏi: 54967

Câu hỏi số 38:

Tìm số nguyên dương n để p = \frac{n(n+1)}{2}-1  là số nguyên tố

Câu hỏi: 54941

Bài 39:

Cho hàm số bậc nhất y = (2m + 1)x - 6

Câu hỏi số 1:

Với giá trị nòa của m thì hàm số đã cho nghịch biến trên R ?

Câu hỏi: 54926

Câu hỏi số 2:

Tìm m để đồ thị hàm số đã cho qua điểm A(1;2)

Câu hỏi: 54927

Bài 40:

Cho đường thẳng  (d1) : y = x + 1

Câu hỏi số 1:

Vẽ đường thẳng (d1)

Câu hỏi: 54856

Câu hỏi số 2:

Tìm tọa độ giao điểm (d1) và (d2) : y = -x + 3 bằng phép tính

Câu hỏi: 54857

Câu hỏi số 3:

Tìm a và b để đường thẳng (d) : y = ax + b đi qua điểm M nằm trên (d2) có hoành độ bằng 2 và song song với (d1)

Câu hỏi: 54858

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com