Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số bậc nhất

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 51:

Cho 2 hàm số bậc nhất

y = (m - 3)x + m + 1 (1) và y = (2 - m)x - m (2)

Với giá trị nào của m thì đồ thị các hàm số (1) và (2)

Câu hỏi số 1:

Cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành

Câu hỏi: 48768

Câu hỏi số 2:

Cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung

Câu hỏi: 48769

Câu hỏi số 3:

Là hai đường thẳng song song

Câu hỏi: 48770

Bài 52:

Xác định hệ số a, b của hàm số y = ax + b trong mỗi trường hợp sau

Câu hỏi số 1:

Đồ thị của hàm số là một đường thẳng có hệ số góc bằng 3 và đi qua điểm A(-1; 3)

Câu hỏi: 48733

Câu hỏi số 2:

Đồ thị hàm số đi qua 2 điểm B(2; 1) và C(1; 3)

Câu hỏi: 48734

Câu hỏi số 53:

Trong mặt phẳng tọa độ, cho 3 đường thẳng

(d1): y = - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} ,   (d2): y = -2x + 5,   (d3) = - \frac{a}{4}x + \frac{7}{4}

a. Tìm a để 3 đường thẳng có cùng một điểm chung

b. Hãy vẽ 3 đường trên

Câu hỏi: 48731

Bài 54:

Cho hàm số bậc nhất y = (m – 1)x + m + 3

Câu hỏi số 1:

Tìm điều kiện của m để hàm số luôn nghịch biến

Câu hỏi: 48659

Câu hỏi số 2:

Tìm giá trị của m để đồ thị của nó song song với đồ thị hàm số y = -2x + 1

Câu hỏi: 48660

Câu hỏi số 3:

Đồ thị của hàm số tạo với trục tung và trục hoành một tam giác. Tính diện tích tam giác này khi biết m = 5 

Câu hỏi: 48661

Câu hỏi số 55:

a. Cho hàm số y = ax + b. Tìm a, b biết đồ thị của hàm số đi qua điểm M(2; -1) và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng ½

b. Viết phương trình của đường thẳng, biết nó song song với đồ thị hàm số ở câu a và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -1

Câu hỏi: 48657

Câu hỏi số 56:

a. Vẽ trên cũng 1 mặt phẳng tọa độ hai đường thẳng y  = x + 1 và y = -x/2 – 2 (HS tự làm)

b. Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trên đồ thị bằng phép toán

Câu hỏi: 48638

Câu hỏi số 57:

a. Vẽ trên cũng 1 mặt phẳng tọa độ hai đường thẳng y  = x + 1 và y = -x/2 – 2 (HS tự làm)

b. Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trên đồ thị bằng phép toán

Câu hỏi: 48637

Bài 58:

Cho hàm số: y = (k - 3)x + k'            (d).

Tìm các giá trị của k, k' để đường thẳng (d):

Câu hỏi số 1:

Đi qua hai điểm A(1; 2) và B(-3; 4).

Câu hỏi: 44452

Câu hỏi số 2:

Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 - √2 và cắt trục hoành tại điểm 1 + √2

Câu hỏi: 44453

Câu hỏi số 3:

Cắt đường thẳng 2y - 4x + 5 = 0

Câu hỏi: 44454

Câu hỏi số 4:

Song song với đường thẳng y - 2x - 1 = 0

Câu hỏi: 44455

Câu hỏi số 5:

Trùng với đường thẳng 3x + y -5 = 0

Câu hỏi: 44456

Bài 59:

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, A(2; 3), B(4; 4), C(3; 2).

Câu hỏi số 1:

Tìm tọa độ của điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành ABCD.

Câu hỏi: 44403

Câu hỏi số 2:

Viết phương trình các đường chéo hình bình hành ABCD suy ra ABCD là hình thoi.

Câu hỏi: 44404

Bài 60:

Cho hai hàm số : 

y = x + √3     (d1)

y = 2x - √5    (d2)

Câu hỏi số 1:

Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ

Câu hỏi: 44359

Câu hỏi số 2:

Tìm tọa độ giao điểm A của hai đường thẳng (d1) và (d2).

Câu hỏi: 44360

Câu hỏi số 3:

Tìm tọa độ giao điểm B, C lần lượt là giao điểm của (d1), (d2) với trục hoành.

Câu hỏi: 44361

Câu hỏi số 4:

Tìm diện tích tam giác ABC.

Câu hỏi: 44362

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com