Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số bậc nhất

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 61:

Cho hàm số y = (2m - 5)x + (m - 2)           (1)

Câu hỏi số 1:

Xác định m để hàm số (1) là hàm số bậc nhất.

Câu hỏi: 44316

Câu hỏi số 2:

Xác định m để hàm số (1) là hàm số bậc nhất có đồ thị đi qua gốc tọa độ.

Câu hỏi: 44317

Câu hỏi số 3:

Xác định m để đường thẳng (1) vuông góc với đường thẳng y = 3x + 4

Câu hỏi: 44318

Câu hỏi số 4:

Xác định m để đường thẳng (1) song song với đường thẳng y = -2x + 5.

Câu hỏi: 44319

Câu hỏi số 5:

Xác định m để đường thẳng (1) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là - √3

Câu hỏi: 44320

Câu hỏi số 62:

Cho hai đường thẳng y = a1x + b1 (d1) và y = a2x + b2 (d2) vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Chứng minh rằng (d1) và (d2) vuông góc với nhau khi và chỉ khi a1.a2 = -1

Câu hỏi: 43648

Bài 63:

Cho hàm số y = (m - 1)x + (m + 1)   (1)

Câu hỏi số 1:

Xác định hàm số (1) khi đường thẳng (1) đi qua gốc tọa độ.

Câu hỏi: 43641

Câu hỏi số 2:

Xác định m để đường thẳng (1) cắt trục tung tại điểm có tung độ là -1.

Câu hỏi: 43642

Câu hỏi số 3:

Xác định m để đường thẳng (1) song song với đường thẳng y = √3 x + 2 

Câu hỏi: 43643

Câu hỏi số 4:

Chứng minh rằng đường thẳng luôn đi qua một điểm cố định với mọi m ϵ R. Tìm điểm cố định đó.

Câu hỏi: 43644

Câu hỏi số 64:

Viết phương trình hàm số có đồ thị đi qua điểm A(2; 1) và điểm B(1; 3).

Câu hỏi: 43639

Câu hỏi số 65:

Viết phương trình hàm số có đồ thị đi qua điểm A(2; 1) và vuông góc với đồ thị hàm số y = -3x + 2

Câu hỏi: 43636

Câu hỏi số 66:

Viết phương trình hàm số có đồ thị đi qua điểm A(2; 1) và song song với đường phân giác của góc phần tư thứ hai.

Câu hỏi: 43635

Bài 67:

Chứng tỏ rằng hai đường thẳng ax + by = c  (1) và a'x + b'y = c'   (2)  

(a, b ≠ 0; a', b' ≠ 0). 

Câu hỏi số 1:

Cắt nhau khi  \frac{a}{a'}\frac{b}{b'}

Câu hỏi: 43630

Câu hỏi số 2:

Song song khi  \frac{a}{a'} = \frac{b}{b'}\frac{c}{c'}

Câu hỏi: 43631

Câu hỏi số 3:

Trùng nhau khi  \frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}

Câu hỏi: 43632

Câu hỏi số 68:

Vẽ đồ thị hàm số y = 2|x| + 1

Câu hỏi: 43627

Câu hỏi số 69:

Vẽ đồ thị biểu thức |y| = 2x + 1

Câu hỏi: 43621

Câu hỏi số 70:

Vẽ đồ thị hàm số y = |2x + 1|

Câu hỏi: 43612

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com