Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số bậc nhất

Bài 71:

Cho đường thẳng y = 3x + 6

Câu hỏi số 1:

Tính diện tích tam giác tạo bởi đường thẳng ấy với hai trục tọa độ.

Câu hỏi: 43607

Câu hỏi số 2:

Viết phương trình đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với đường thẳng đã cho

Câu hỏi: 43608

Bài 72:

Cho hàm số y = 3x + m (m là tham số). Cho m một giá trị ta có một đường thẳng xác định. Cho nên đồ thị hàm số y = 3x + m là tập hợp các đường thẳng phụ thuộc vào tham số m (còn gọi là họ đường thẳng).

Chứng minh rằng họ đường thẳng sau đây đi qua một điểm cố định và tìm tọa độ điểm đó:

Câu hỏi số 1:

y = mx + m - 2

Câu hỏi: 43586

Câu hỏi số 2:

y  = 2mx + 1 - m

Câu hỏi: 43587

Câu hỏi số 73:

Xác định hàm số y = f(x) = √5.x + b biết rằng đường thẳng y = f(x) = √5.x + b  đi qua điểm A (2; 1) 

Câu hỏi: 43579

Câu hỏi số 74:

Xác định hàm số y = ax + b biết hàm số có hệ số góc bằng √3 và đi qua điểm A(2; 1).

Câu hỏi: 43574

Câu hỏi số 75:

Chứng minh rằng đồ thị hàm số y = f(x) = ax + b đối xứng với đồ thị hàm số y = g(x) = a'x + b' qua trục tung khi và chỉ khi f(x) = g(-x) và f(-x) = g(x) với mọi x ϵ R             

Áp dụng chứng minh đồ thị hàm số y = f(x) = 2x + 5 và đồ thị hàm số y = g(x) = -2x + 5 đối xứng với nhau qua trục tung.

Câu hỏi: 43567

Câu hỏi số 76:

Chứng minh rằng đồ thị hàm số y = f(x) = ax + b và y = g(x)= a'x + b' đối xứng nhau qua trục hoành khi và chỉ khi f(x)  = -g(x) với mọi x ϵ R . Áp dụng chứng minh rằng đồ thị hàm số y = f(x) = 3x - 4 và đồ thị hàm số y = g(x) = 4 - 3x đối xứng nhau qua trục hoành.

Câu hỏi: 43559

Bài 77:

Cho hai hàm số y = -2x và y = -2x + 1.

Câu hỏi số 1:

Vẽ đồ thị 2 hàm số trên cùng một hệ trục tọa độ.

Câu hỏi: 43543

Câu hỏi số 2:

Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng với các trục tọa độ.

Câu hỏi: 43544

Câu hỏi số 3:

Có nhận xét gì về hai đường thẳng này.

Câu hỏi: 43545

Câu hỏi số 78:

Xác định góc φ hợp với đường thẳng y = 3x và y = -\frac{1}{3}x

Câu hỏi: 43539

Câu hỏi số 79:

Vẽ đồ thị hai hàm số y = 3x và y = -\frac{1}{3}x  trên cùng một hệ trục tọa độ.

Câu hỏi: 43536

Bài 80:

Cho hàm số y = 2x

Câu hỏi số 1:

Vẽ đồ thị hàm số trên.

Câu hỏi: 43357

Câu hỏi số 2:

Tính góc α hợp bởi đường thẳng y = 2x với tia Ox.

Câu hỏi: 43358

Câu hỏi số 3:

Xác định các điểm A(0,5; 1), C(1; 2), D(2; 4) trên cũng một mặt phẳng tọa độ với đường thẳng. Các điểm A, B, C có thuộc đường thẳng y = 2x không?

Câu hỏi: 43359

Câu hỏi số 4:

Tính khoảng cách OA, OB, OC, OD.

Câu hỏi: 43360

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com