Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số bậc nhất

Bài 81:

Vẽ tam giác OAB trên mặt phẳng tọa độ Oxy, biết O(0; 0), A(2; 3), B(5; 3)

(Theo đơn vị đo trên mỗi trục tọa độ).

Câu hỏi số 1:

Tính diện tích ∆ AOB bằng hai cách.

Câu hỏi: 43331

Câu hỏi số 2:

Tính chu vi ∆ AOB 

Câu hỏi: 43332

Bài 82:

Cho hàm số y = (m - 4)x + 2005        (1)

Câu hỏi số 1:

Với giá trị nào của m thì (1) là hàm số bậc nhất?

Câu hỏi: 43314

Câu hỏi số 2:

Với giá trị nào của m thì (1) là hàm số đồng biến?

Câu hỏi: 43315

Câu hỏi số 3:

Với giá trị nào của m thì (1) là hàm số nghịch biến?

Câu hỏi: 43316

Bài 83:

Cho hàm số y = f(x) = ax.

Câu hỏi số 1:

Tính f(x1), f(x2), f(kx1), f(x1 + x2).

Câu hỏi: 43288

Câu hỏi số 2:

Nghiệm lại các hệ thức sau: f(kx1) = k(f(x1)); f(x1 + x2) = f(x1) + f(x2)

Câu hỏi: 43289

Câu hỏi số 3:

Các hệ thức trên còn đúng với hàm số: y = f(x) = ax + b (b ≠ 0) không ?

Câu hỏi: 43290

Bài 84:

Với những giá trị nào của m thì các hàm số sau là hàm số bậc nhất.

Câu hỏi số 1:

y = (\frac{1}{\sqrt{m-1}} - 1)x + 3

Câu hỏi: 43264

Câu hỏi số 2:

y = \frac{m^{2}-1}{m+1}(5 - x)

Câu hỏi: 43265

Câu hỏi số 85:

Các hàm số sau hàm số nào là hàm số bậc nhất:

a, y  = - x + 2                                     b, y = \sqrt{2x+1}

c, y = \frac{1}{x}                                             d, y = 2x

e, y = |x| + 1

Câu hỏi: 43243

Câu hỏi số 86:

Cho điểm A có tọa độ (xa; ya), điểm B có tọa độ (xb, yb) thì độ dài đoạn thẳng

AB = \sqrt{(x_{b}-x_{a})^{2}+(y_{b}-y_{a})^{2}}   (1).

Căn cứ vào hệ thức (1) chứng minh rằng ∆ ABC có tọa độ các đỉnh là A(1; 1),

B(2; 1 + √3), C(3; 1) là tam giác đều.

Câu hỏi: 43242

Câu hỏi số 87:

Xác định hàm số y = ax + 5 biết đồ thị hàm số đi qua điểm (-1; 3).

Câu hỏi: 43228

Câu hỏi số 88:

Xác định hàm số y = 3x + b biết đồ thị hàm số đi qua điểm (4; 11).

Câu hỏi: 43217

Bài 89:

Chứng minh rằng các hàm số sau nghịch biến trong khoảng đã chỉ ra:

Câu hỏi số 1:

y = - \frac{1}{3}x + 4 , (-∞; +∞)

Câu hỏi: 43191

Câu hỏi số 2:

y = 4 - 3x , (-∞; +∞)

Câu hỏi: 43192

Câu hỏi số 3:

y = \frac{1}{x-2} ,(2; +∞)

Câu hỏi: 43193

Bài 90:

Chứng minh rằng các hàm số sau là đồng biến trong khoảng đã chỉ ra:

Câu hỏi số 1:

y = \frac{1}{2}x - 3 , (-∞; +∞)

Câu hỏi: 43134

Câu hỏi số 2:

y = 3x + 2     (-∞; +∞)

Câu hỏi: 43135

Câu hỏi số 3:

y = f(x) = x√x  , (0; +∞)

Câu hỏi: 43136

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com