Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số bậc nhất

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1:

Với giá trị nào của k, hàm số y = (3 - k) x + 2 nghịch biến trên R.

Câu hỏi: 58198

Câu hỏi số 2:

Cho hàm số bậc nhất y = (m - 3)x + 2014 . Tìm giá trị của m để hàm số đồng biến trên R.

Câu hỏi: 54967

Câu hỏi số 3:

Chứng minh rằng đồ thị hàm số y = f(x) = ax + b đối xứng với đồ thị hàm số y = g(x) = a'x + b' qua trục tung khi và chỉ khi f(x) = g(-x) và f(-x) = g(x) với mọi x ϵ R             

Áp dụng chứng minh đồ thị hàm số y = f(x) = 2x + 5 và đồ thị hàm số y = g(x) = -2x + 5 đối xứng với nhau qua trục tung.

Câu hỏi: 43567

Câu hỏi số 4:

Chứng minh rằng đồ thị hàm số y = f(x) = ax + b và y = g(x)= a'x + b' đối xứng nhau qua trục hoành khi và chỉ khi f(x)  = -g(x) với mọi x ϵ R . Áp dụng chứng minh rằng đồ thị hàm số y = f(x) = 3x - 4 và đồ thị hàm số y = g(x) = 4 - 3x đối xứng nhau qua trục hoành.

Câu hỏi: 43559

Bài 5:

Cho hàm số y = (m - 4)x + 2005        (1)

Câu hỏi số 1:

Với giá trị nào của m thì (1) là hàm số bậc nhất?

Câu hỏi: 43314

Câu hỏi số 2:

Với giá trị nào của m thì (1) là hàm số đồng biến?

Câu hỏi: 43315

Câu hỏi số 3:

Với giá trị nào của m thì (1) là hàm số nghịch biến?

Câu hỏi: 43316

Câu hỏi số 6:

Các hàm số sau hàm số nào là hàm số bậc nhất:

a, y  = - x + 2                                     b, y = \sqrt{2x+1}

c, y = \frac{1}{x}                                             d, y = 2x

e, y = |x| + 1

Câu hỏi: 43243

Câu hỏi số 7:

Cho hàm số y = f(x) = -\frac{1}{2} x + 3. Tính f(0), f(1), f(-1), f(2), f(-2), f(8).

Câu hỏi: 43117

Câu hỏi số 8:

Biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy:

A(-3; 2), B(1; 4), C(-5; 0), D(0; 3), E(-1; -4).

Câu hỏi: 43067

Bài 9:

Tìm những giá trị của x để các hàm số sau có nghĩa:

Câu hỏi số 1:

y = -2x +3

Câu hỏi: 43046

Câu hỏi số 2:

y = 3 + x

Câu hỏi: 43047

Câu hỏi số 3:

y = 2x2 – 3x + 1

Câu hỏi: 43048

Câu hỏi số 4:

y = \frac{x}{x^{2}-1}

Câu hỏi: 43049

Câu hỏi số 5:

y = \sqrt{1-x}

Câu hỏi: 43050

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com