Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số bậc nhất và bậc hai

Câu 11: Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số:

y=2x và y= -frac{1}{2}x

Có nhận xét gì về đồ thị của hai hàm số này?

Câu hỏi : 106711

Câu 12: Cho hàm số y=-frac{1}{2}x.

a. Vẽ đồ thị hàm số.

b. Xác định tọa độ điểm B thuộc đồ thị hàm số sao cho x_{B}=4y_{B}+2

Câu hỏi : 106710

Câu 13: Vẽ đồ thị hàm số y=left | x-2 
ight |, từ đó suy ra bảng biến thiên của hàm số.

Câu hỏi : 106709

Câu 14: Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số:

y=3x và y=-3x. Có nhận xét gì về đồ thị của hai hàm số này?

Câu hỏi : 106708

Câu 15: Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau:

a. y=frac{x^{2}}{x-1}

b. y=frac{2x^{2}+1}{x^{2}-1}

c.y=frac{2x^{2}-3}{x}

 

Câu hỏi : 106707

Câu 16: Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau:

a. y=sqrt{x-3}-sqrt{x+3}

b. y=sqrt{2-x}+sqrt{2+x}

Câu hỏi : 106706

Câu 17: Tìm tập xác định của hàm số: y=sqrt{x+sqrt{x^{2}-x+1}}

Câu hỏi : 106705

Câu 18: Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a. y=frac{sqrt{x}-1}{left | x 
ight |-4}

b. y= sqrt{x+3+2sqrt{x+2}} + sqrt{2-x^{2}+2sqrt{1-x^{2}}}

A. D = [0, +infty)setminus egin{Bmatrix} 4 end{Bmatrix}; D=[-1, 1].

B. D = [0, +infty)setminus egin{Bmatrix} 4 end{Bmatrix}; D=[1, 1].

C. D = [0, +infty)setminus egin{Bmatrix} 4 end{Bmatrix}; D=[-2, 1].

D. D = [0, +infty)setminus egin{Bmatrix} 4 end{Bmatrix}; D=[-1, 2].

Câu hỏi : 106355

Câu 19: Xác định tính chẵn lẻ và vẽ đồ thị hàm số:

1) y = |x-1|+|x+1|

2) y = |x-1|-|x+1|

3) y=x^{2}-2|x|+1

A. 1) Hàm chẵn

2) Hàm lẻ

3) Hàm lẻ

B. 1) Hàm lẻ

2) Hàm lẻ

3) Hàm lẻ

C. 1) Hàm chẵn

2) Hàm lẻ

3) Hàm chẵn

D. 1) Hàm chẵn

2) Hàm chẵn

3) Hàm lẻ

Câu hỏi : 106084

Câu 20: Vẽ đồ thị các hàm số:

1) y = |x-1|

2) y = - |x+2|

3) y = x + |x|

A. 1)

2)

 

3)

B. 3)

2)

1)

C. 1)

2)

 

 

3)

D. 1)

2)

 

3)

Câu hỏi : 106081

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com