Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số bậc nhất và bậc hai

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 11: Vận dụng cao

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số:

y=2x và y= -frac{1}{2}x

Có nhận xét gì về đồ thị của hai hàm số này?

Câu hỏi: 106711

Câu hỏi số 12: Vận dụng cao

Cho hàm số y=-frac{1}{2}x.

a. Vẽ đồ thị hàm số.

b. Xác định tọa độ điểm B thuộc đồ thị hàm số sao cho x_{B}=4y_{B}+2

Câu hỏi: 106710

Câu hỏi số 13: Vận dụng cao

Vẽ đồ thị hàm số y=left | x-2 
ight |, từ đó suy ra bảng biến thiên của hàm số.

Câu hỏi: 106709

Câu hỏi số 14: Vận dụng cao

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số:

y=3x và y=-3x. Có nhận xét gì về đồ thị của hai hàm số này?

Câu hỏi: 106708

Câu hỏi số 15: Vận dụng cao

Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau:

a. y=frac{x^{2}}{x-1}

b. y=frac{2x^{2}+1}{x^{2}-1}

c.y=frac{2x^{2}-3}{x}

 

Câu hỏi: 106707

Câu hỏi số 16: Vận dụng cao

Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau:

a. y=sqrt{x-3}-sqrt{x+3}

b. y=sqrt{2-x}+sqrt{2+x}

Câu hỏi: 106706

Câu hỏi số 17: Vận dụng cao

Tìm tập xác định của hàm số: y=sqrt{x+sqrt{x^{2}-x+1}}

Câu hỏi: 106705

Câu hỏi số 18: Vận dụng

Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a. y=frac{sqrt{x}-1}{left | x 
ight |-4}

b. y= sqrt{x+3+2sqrt{x+2}} + sqrt{2-x^{2}+2sqrt{1-x^{2}}}

Câu hỏi: 106355

Câu hỏi số 19: Vận dụng

Xác định tính chẵn lẻ và vẽ đồ thị hàm số:

1) y = |x-1|+|x+1|

2) y = |x-1|-|x+1|

3) y=x^{2}-2|x|+1

2) Hàm lẻ

3) Hàm lẻ

2) Hàm lẻ

3) Hàm lẻ

2) Hàm lẻ

3) Hàm chẵn

2) Hàm chẵn

3) Hàm lẻ

Câu hỏi: 106084

Câu hỏi số 20: Vận dụng

Vẽ đồ thị các hàm số:

1) y = |x-1|

2) y = - |x+2|

3) y = x + |x|

2)

 

3)

2)

1)

2)

 

 

3)

2)

 

3)

Câu hỏi: 106081

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com