Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số bậc nhất và bậc hai

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 21: Vận dụng

Dùng định nghĩa để xác định khoảng tăng giảm của hàm số sau:

f(x)=sqrt{x^{2}+3}

Câu hỏi: 106046

Câu hỏi số 22: Vận dụng

Dùng định nghĩa tính khoảng tăng giảm của hàm số:

f(x)=frac{3}{x^{2}+1}

Câu hỏi: 106045

Câu hỏi số 23: Vận dụng

Dùng định nghĩa để tìm khảng tăng giảm của hàm số

y=frac{x+1}{x-3}

Câu hỏi: 106044

Câu hỏi số 24: Vận dụng

Dùng định nghĩa để tìm khoảng tăng giảm của hàm số:

f(x)=-x^{2}+4x-1

Câu hỏi: 106043

Câu hỏi số 25: Vận dụng

b) Chẵn

c) Không chẵn không lẻ

d) Không chẵn không lẻ

b) Chẵn

c) Không chẵn không lẻ

d) Chẵn

b) Chẵn

c) Không chẵn không lẻ

d) Lẻ

b) Chẵn

c) lẻ

d) Không chẵn không lẻ

Câu hỏi: 106035

Câu hỏi số 26: Vận dụng

2) Lẻ

3) Chẵn

4) Vừa chẵn vừa lẻ

5) Lẻ

2) Lẻ

3) Chẵn

4) Lẻ

5) không chẵn không lẻ

2) Lẻ

3) Chẵn

4) Lẻ

5) Vừa chẵn vừa lẻ

2) Chẵn

3) Lẻ

4)Chẵn

5) Vừa chẵn vừa lẻ

Câu hỏi: 106034

Câu hỏi số 27: Vận dụng

2) lẻ

3) lẻ

4) không chẵn không lẻ

2) không xét

3)lẻ

4) không chẵn không lẻ

2) không xét

3)lẻ

4) không chẵn không lẻ

2) không xét

3)lẻ

4) chẵn

Câu hỏi: 106033

Câu hỏi số 28: Vận dụng

2) D = [ frac{1}{2}; 1)

3) D = [-4 ; 2)

4) D = (-∞;-3]∪[1;+∞){2}

2) D = [ - frac{1}{2} ; 1)

3) D = [-4 ; 2)

4) D = (-∞;-3]∪[1;+∞){2}

2) D = [ 0 ; 1)

3) D = [-4 ; 3)

4) D = (-∞;-3]∪[0;+∞){2}

2) D = [ -5 ; 1)

3) D = [-3 ; 2)

4) D = (-∞;-2]∪[1;+∞){2}

Câu hỏi: 106032

Câu hỏi số 29: Vận dụng

2) D=(-1;+infty)

2) D=[1;4]

2) D=(-1;+infty)

2) D=[0;4]

Câu hỏi: 106031

Câu hỏi số 30: Vận dụng

2) -3 < m leq (-1))

2) -1 < m leq (-1))

2) -3 < m leq (-1))

2) -1 < m leq (-1))

Câu hỏi: 106030

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com