Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số bậc nhất và bậc hai

Câu 31: Xác định a ; b sao cho đồ thị của hàm số y = ax + b

1)đi qua 2 điểm (-1;-20) và (3;8)

2) Đi qua điểm A(4; -3) và song song với đường thẳng y = - frac{2}{3}x + 1

A. 1)left{egin{matrix} a=8 b=-13 end{matrix}
ight.

2) a = 6 ; b = -12

B. 1)left{egin{matrix} a=7 b=-1 end{matrix}
ight.

2) a = 8 ; b = -2

C. 1)left{egin{matrix} a=7 b=13 end{matrix}
ight.

2) a = b = 2

D. 1)left{egin{matrix} a=7 b=-13 end{matrix}
ight.

2) a=-frac{2}{3};b=-frac{1}{3}

Câu hỏi : 106065

Câu 32: TÌm a để 3 đường thẳng sau đây đồng qui:

y=2x ; y= -x-3 ; y= ax + 5

A. a=5

B. a=6

C. a=7

D. a=8

Câu hỏi : 106064

Câu 33: Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng:

1)y=3x-2;x=frac{5}{4}

2) y = -3x +2 và y = 4(x - 3)

A. 1)Vậy tọa độ của giao điểm là (frac{7}{4};frac{5}{4})

2) (2 ; -4)

B. 1)Vậy tọa độ của giao điểm là (frac{5}{4};frac{7}{4})

2) (2 ; -4)

C. 1)Vậy tọa độ của giao điểm là (frac{5}{4};frac{5}{4})

2) (2;4)

D. 1)Vậy tọa độ của giao điểm là (frac{5}{4};frac{3}{4})

2) (-2 ; 4)

Câu hỏi : 106063

Câu 34: Xét sự biến thiên của các hàm số sau trên các khoảng đã chỉ ra:

1)y=x^{2}+4x-2 trên (-infty ;-2);(-2;+infty)

2)y=-2x^{2}+4x+1 trên (-infty ;1);(1;+infty)

3)y=frac{4}{x+1};(-1;+infty)

4)y=frac{3}{2-x};(2;+infty)

A. 1) Hàm nghịch biến trên (-infty;-2) và đồng biến trên (-2;+infty)

2) Hàm đồng biến trên (-infty;1) và nghịch biến trên (1;+infty)

3) Hàm nghịch biến trên (-1;+infty)

4) Hàm đồng biến trên (2;+infty)

B. 1) Hàm nghịch biến trên (-infty;-2) và đồng biến trên (-2;+infty)

2) Hàm đồng biến trên (-infty;1) và nghịch biến trên (1;+infty)

3) Hàm nghịch biến trên (-1;+infty)

4) Hàm nghịch biến trên (2;+infty)

C. 1) Hàm nghịch biến trên (-infty;-2) và đồng biến trên (-2;+infty)

2) Hàm nghịch biến trên (-infty;1) và nghịch biến trên (1;+infty)

3) Hàm đồng biến trên (-1;+infty)

4) Hàm đồng biến trên (2;+infty)

D. 1) Hàm nghịch biến trên (-infty;-2) và nghịch biến trên (-2;+infty)

2) Hàm đồng biến trên (-infty;1) và nghịch biến trên (1;+infty)

3) Hàm đồng biến trên (-1;+infty)

4) Hàm đồng biến trên (2;+infty)

Câu hỏi : 106050

Câu 35: Xét tính đơn điệu của hàm số:

y=f(x)=sqrt{12-3x^{2}}

A. Tăng trên [-2;0] và giảm trên [0;2]

B. Tăng trên [-2;0] và tăng trên [0;2]

C. Giảm trên [-2;0] và tăng trên [0;2]

D. giảm trên [-2;0] và giảm trên [0;2]

Câu hỏi : 106049

Câu 36: Khảo sát tính đơn điệu của các hàm số sau:

1) y = f(x) = 2x + 3

2) y = f(x) = sqrt[3]{x}

3) y = f(x) = frac{1}{x}

4) y = f(x) = frac{1}{x^{2}}

A. 1) Hàm tăng trên R

2) Hàm giảm trên R

3) Hàm giảm trên R

4)  Hàm giảm trên (0;+∞) và tăng trên (-∞; 0)

B. 1) Hàm giảm trên R

2) Hàm tăng trên R

3) Hàm giảm trên R

4) Hàm tăng trên R

C. 1) Hàm giảm trên R

2) Hàm tăng trên R

3) Hàm giảm trên R

4) Hàm giảm trên R

D. 1) Hàm tăng trên R

2) Hàm tăng trên R

3) Hàm giảm trên R

4) Hàm giảm trên (0;+∞) và tăng trên (-∞; 0)

Câu hỏi : 106048

Câu 37: Dùng định nghĩa tìm khoảng tăng giảm của hàm số:

f(x)=frac{2x+1}{x+1}

A. Hàm số tăng trên mối khoảng xác định của nó

B. Hàm số giảm trên mỗi khoảng xác định của nó

C. Hàm số luôn có giá trị không đổi

D. Không thể xác định

Câu hỏi : 106047

Câu 38: Dùng định nghĩa để xác định khoảng tăng giảm của hàm số sau:

f(x)=sqrt{x^{2}+3}

A. Hàm giảm trên (-infty ;0) và Hàm giảm trên (0;+infty )

B. Hàm tăng trên (-infty ;0) và Hàm tăng trên (0;+infty )

C. Hàm giảm trên (-infty ;0) và Hàm tăng trên (0;+infty )

D. Hàm tăng trên (-infty ;0) và Hàm giảm trên (0;+infty )

Câu hỏi : 106046

Câu 39: Dùng định nghĩa tính khoảng tăng giảm của hàm số:

f(x)=frac{3}{x^{2}+1}

A. Hàm tăng trên (0;+infty ) và giảm trên (-infty;0 )

B. Hàm giảm trên (0;+infty ) và tăng trên (-infty;0 )

C. Hàm giảm trên (0;8 ) và giảm trên (0;8 )

D. Hàm tăng trên (0;8 ) và giảm trên (0;8 )

Câu hỏi : 106045

Câu 40: Dùng định nghĩa để tìm khảng tăng giảm của hàm số

y=frac{x+1}{x-3}

A. f(x) luôn giảm trên từng khoảng xác định của nó

B. f(x) luôn tăng trên từng khoảng xác định của nó

C. f(x) không giảm không tăng trên từng khoảng xác định của nó

D. f(x) lúc giảm lúc tăng trên từng khoảng xác định của nó

Câu hỏi : 106044

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com