Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số bậc nhất và bậc hai

Câu 31:

A. 1) mleq (-1)

2) 1leq mleq frac{4}{3}

B. 1) 1leq mleq frac{4}{3}

2)1leq mleq frac{4}{3}

C. 1)mleq (-1)

2)mleq (-1)

D. 1) 1leq mleq frac{4}{3}

2)  mleq (-1)

Câu hỏi : 106029

Câu 32:

     

A. a) R 

b) 

c)D = (2;+∞)

d)D = (-∞;0) 

B. a) R 

b) 

c) R 

d) D = (-∞;0) 

C. a) R 

b) R

c)D = (2;+∞)

d)D = (-∞;0) 

D. a) R 

b) 

c) D = (2;+∞)

d) R

Câu hỏi : 106028

Câu 33: Tìm miền xác định của hàm số sau:

 

A. a)Rsetminus left { frac{-5}{2} 
ight } ;

b) R ;

c) R ;

d) R.

B. a) R ;

b) R ;

c) Rsetminus left { frac{-5}{2} 
ight };

d) R.

C. a)Rsetminus left { frac{-5}{2} 
ight } ;

b) Rsetminus left { -1;frac{3}{2} 
ight } ;

c) R ;

d) R.

D. a)Rsetminus left { frac{-5}{2} 
ight } ;

b) R ;

c) Rsetminus left { -1;frac{3}{2} 
ight } ;

d) R.

Câu hỏi : 106027

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com