Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số bậc nhất và bậc hai

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 31: Vận dụng

2) 1leq mleq frac{4}{3}

2)1leq mleq frac{4}{3}

2)mleq (-1)

2)  mleq (-1)

Câu hỏi: 106029

Câu hỏi số 32: Vận dụng

     

b) 

c)D = (2;+∞)

d)D = (-∞;0) 

b) 

c) R 

d) D = (-∞;0) 

b) R

c)D = (2;+∞)

d)D = (-∞;0) 

b) 

c) D = (2;+∞)

d) R

Câu hỏi: 106028

Câu hỏi số 33: Vận dụng

Tìm miền xác định của hàm số sau:

 

b) R ;

c) R ;

d) R.

b) R ;

c) Rsetminus left { frac{-5}{2} 
ight };

d) R.

b) Rsetminus left { -1;frac{3}{2} 
ight } ;

c) R ;

d) R.

b) R ;

c) Rsetminus left { -1;frac{3}{2} 
ight } ;

d) R.

Câu hỏi: 106027

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com