Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số bậc nhất và bậc hai

Câu 41: Dùng định nghĩa để tìm khoảng tăng giảm của hàm số:

f(x)=-x^{2}+4x-1

A. Giảm trên left ( -infty ;2 
ight ) và tăng trên left ( 2;+infty 
ight )

B. Giảm trên left ( -infty ;2 
ight ) và giảm trên left ( 2;+infty 
ight )

C. tăng trên left ( -infty ;2 
ight ) và tăng trên left ( 2;+infty 
ight )

D. Tăng trên left ( -infty ;2 
ight ) và giảm trên left ( 2;+infty 
ight )

Câu hỏi : 106043

Câu 42:

A. a) Lẻ

b) Chẵn

c) Không chẵn không lẻ

d) Không chẵn không lẻ

B. a) Lẻ

b) Chẵn

c) Không chẵn không lẻ

d) Chẵn

C. a) Lẻ

b) Chẵn

c) Không chẵn không lẻ

d) Lẻ

D. a) Lẻ

b) Chẵn

c) lẻ

d) Không chẵn không lẻ

Câu hỏi : 106035

Câu 43:

A. 1) Chẵn

2) Lẻ

3) Chẵn

4) Vừa chẵn vừa lẻ

5) Lẻ

B. 1) Chẵn

2) Lẻ

3) Chẵn

4) Lẻ

5) không chẵn không lẻ

C. 1) Chẵn

2) Lẻ

3) Chẵn

4) Lẻ

5) Vừa chẵn vừa lẻ

D. 1) Chẵn

2) Chẵn

3) Lẻ

4)Chẵn

5) Vừa chẵn vừa lẻ

Câu hỏi : 106034

Câu 44:

A. 1) Chẵn

2) lẻ

3) lẻ

4) không chẵn không lẻ

B. 1) Chẵn

2) không xét

3)lẻ

4) không chẵn không lẻ

C. 1) lẻ

2) không xét

3)lẻ

4) không chẵn không lẻ

D. 1) Chẵn

2) không xét

3)lẻ

4) chẵn

Câu hỏi : 106033

Câu 45:

A. 1) D = [-2;+∞)

2) D = [ frac{1}{2}; 1)

3) D = [-4 ; 2)

4) D = (-∞;-3]∪[1;+∞){2}

B. 1) D = [-2;+∞)

2) D = [ - frac{1}{2} ; 1)

3) D = [-4 ; 2)

4) D = (-∞;-3]∪[1;+∞){2}

C. 1) D = [-2;+∞)

2) D = [ 0 ; 1)

3) D = [-4 ; 3)

4) D = (-∞;-3]∪[0;+∞){2}

D. 1) D = [-2;+∞)

2) D = [ -5 ; 1)

3) D = [-3 ; 2)

4) D = (-∞;-2]∪[1;+∞){2}

Câu hỏi : 106032

Câu 46:

A. 1) D=[1;4]

2) D=(-1;+infty)

B. 1) D=(-1;+infty)

2) D=[1;4]

C. 1) D=[0;4]

2) D=(-1;+infty)

D. 1) D=(-1;+infty)

2) D=[0;4]

Câu hỏi : 106031

Câu 47:

A. 1) mleq 0 và mgeq 1

2) -3 < m leq (-1))

B. 1) mleq 0 hoặc mgeq 1

2) -1 < m leq (-1))

C. 1) mleq 0 hoặc mgeq 1

2) -3 < m leq (-1))

D. 1) mleq 0 và mgeq 1

2) -1 < m leq (-1))

Câu hỏi : 106030

Câu 48:

A. 1) mleq (-1)

2) 1leq mleq frac{4}{3}

B. 1) 1leq mleq frac{4}{3}

2)1leq mleq frac{4}{3}

C. 1)mleq (-1)

2)mleq (-1)

D. 1) 1leq mleq frac{4}{3}

2)  mleq (-1)

Câu hỏi : 106029

Câu 49:

     

A. a) R 

b) 

c)D = (2;+∞)

d)D = (-∞;0) 

B. a) R 

b) 

c) R 

d) D = (-∞;0) 

C. a) R 

b) R

c)D = (2;+∞)

d)D = (-∞;0) 

D. a) R 

b) 

c) D = (2;+∞)

d) R

Câu hỏi : 106028

Câu 50: Tìm miền xác định của hàm số sau:

 

A. a)Rsetminus left { frac{-5}{2} 
ight } ;

b) R ;

c) R ;

d) R.

B. a) R ;

b) R ;

c) Rsetminus left { frac{-5}{2} 
ight };

d) R.

C. a)Rsetminus left { frac{-5}{2} 
ight } ;

b) Rsetminus left { -1;frac{3}{2} 
ight } ;

c) R ;

d) R.

D. a)Rsetminus left { frac{-5}{2} 
ight } ;

b) R ;

c) Rsetminus left { -1;frac{3}{2} 
ight } ;

d) R.

Câu hỏi : 106027

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com