Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số bậc nhất và bậc hai

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 41: Vận dụng

Dùng định nghĩa để tìm khoảng tăng giảm của hàm số:

f(x)=-x^{2}+4x-1

Câu hỏi: 106043

Câu hỏi số 42: Vận dụng

b) Chẵn

c) Không chẵn không lẻ

d) Không chẵn không lẻ

b) Chẵn

c) Không chẵn không lẻ

d) Chẵn

b) Chẵn

c) Không chẵn không lẻ

d) Lẻ

b) Chẵn

c) lẻ

d) Không chẵn không lẻ

Câu hỏi: 106035

Câu hỏi số 43: Vận dụng

2) Lẻ

3) Chẵn

4) Vừa chẵn vừa lẻ

5) Lẻ

2) Lẻ

3) Chẵn

4) Lẻ

5) không chẵn không lẻ

2) Lẻ

3) Chẵn

4) Lẻ

5) Vừa chẵn vừa lẻ

2) Chẵn

3) Lẻ

4)Chẵn

5) Vừa chẵn vừa lẻ

Câu hỏi: 106034

Câu hỏi số 44: Vận dụng

2) lẻ

3) lẻ

4) không chẵn không lẻ

2) không xét

3)lẻ

4) không chẵn không lẻ

2) không xét

3)lẻ

4) không chẵn không lẻ

2) không xét

3)lẻ

4) chẵn

Câu hỏi: 106033

Câu hỏi số 45: Vận dụng

2) D = [ frac{1}{2}; 1)

3) D = [-4 ; 2)

4) D = (-∞;-3]∪[1;+∞){2}

2) D = [ - frac{1}{2} ; 1)

3) D = [-4 ; 2)

4) D = (-∞;-3]∪[1;+∞){2}

2) D = [ 0 ; 1)

3) D = [-4 ; 3)

4) D = (-∞;-3]∪[0;+∞){2}

2) D = [ -5 ; 1)

3) D = [-3 ; 2)

4) D = (-∞;-2]∪[1;+∞){2}

Câu hỏi: 106032

Câu hỏi số 46: Vận dụng

2) D=(-1;+infty)

2) D=[1;4]

2) D=(-1;+infty)

2) D=[0;4]

Câu hỏi: 106031

Câu hỏi số 47: Vận dụng

2) -3 < m leq (-1))

2) -1 < m leq (-1))

2) -3 < m leq (-1))

2) -1 < m leq (-1))

Câu hỏi: 106030

Câu hỏi số 48: Vận dụng

2) 1leq mleq frac{4}{3}

2)1leq mleq frac{4}{3}

2)mleq (-1)

2)  mleq (-1)

Câu hỏi: 106029

Câu hỏi số 49: Vận dụng

     

b) 

c)D = (2;+∞)

d)D = (-∞;0) 

b) 

c) R 

d) D = (-∞;0) 

b) R

c)D = (2;+∞)

d)D = (-∞;0) 

b) 

c) D = (2;+∞)

d) R

Câu hỏi: 106028

Câu hỏi số 50: Vận dụng

Tìm miền xác định của hàm số sau:

 

b) R ;

c) R ;

d) R.

b) R ;

c) Rsetminus left { frac{-5}{2} 
ight };

d) R.

b) Rsetminus left { -1;frac{3}{2} 
ight } ;

c) R ;

d) R.

b) R ;

c) Rsetminus left { -1;frac{3}{2} 
ight } ;

d) R.

Câu hỏi: 106027

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com