Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số và các bài toán liên quan

Chuyên đề này giúp học sinh giải các bài tập về hàm số và các bài toán liên quan.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Cho hàm số y = x3 + 2mx2 +3(m-1)x + 2  (1), với m là tham số thực

1, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m=0.

2, Tìm m để đường thẳng d: y=-x + 2 cắt đồ thị hàm số (1)  tại ba điểm phân biệt A(0;2), B, C sao cho diện tích tam giác OBC bằng 2√6 với O là gốc tọa độ. 

Câu hỏi số 12:

Cho hàm số y = f (x) =−x3   +3mx −2 với m là tham số thực.

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m =1.

      2. Tìm các giá trị của m để bất phương trình f (x) ≤− \frac{1}{x^{3}} đúng với mọi x ≥1. 

 

Câu hỏi số 13:

Cho hàm số y= X3\frac{3}{2}mx2 +m -1

a. Khảo sát hàm số khi .

b. Cho điểm, tìm giá trị m để đồ thị hàm số có CĐ, CT là hai điểm A, B sao  cho ∆IAB diện tích bằng 1. Trong đó I làm tâm đối xứng của đồ thị

Câu hỏi số 14:

Cho hàm số  y = \frac{2x}{x+1}    (1). 

 

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1). Gọi I là giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số (1). Tìm m khác 0 để đường thẳng d : y x m cắt đồ thị hàm số (1) tại hai điểm phân biệt A,B sao cho I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB.

Câu hỏi số 15:

Cho hàm số y = \frac{2x}{x+1} (1)

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) (HS tự làm)

Gọi I là giao điểm cảu hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số (1). TÌm m khác 0 để đường thẳng d: y = -x + m cắt đồ thị hàm số (1) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB

Câu hỏi số 16:

Cho hàm số y =  \frac{1}{3}x3 – (m+1)x2 + (2m+1)x – \frac{4}{3} (m là tham số)

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 1 Tìm m để hàm số đạt cực đại, cực tiểu tại x1, x2 sao cho \frac{1}{x_{1}^{4}}+\frac{1}{x_{2}^{4}} = 2

Câu hỏi số 17:

Cho hàm số y = x3 - 3x2 + 4 , (C)

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. (HS tự làm)

Tìm k để đường thẳng d : y = kx + k cắt đồ thị (C) tại 3 điểm phân biệt

A(-1;0) , M, N và MN ≤ 2√2

Câu hỏi số 18:

Cho hàm số y = \frac{x+2}{x-1}    có đồ thị là (C)

 a)      Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

b)      Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm A(1; 0) có hệ số góc k > 0, cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt M và N sao cho AM = 2AN. 

Câu hỏi số 19:

Cho hàm số y = \frac{2x+1}{x+1}     có đồ thị (C) 

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.    Tìm trên đồ thị (C) hai điểm A, B sao cho đường thẳng AB đi qua điểm I(1;1) và trọng tâm tam giác ABO thuộc đường thẳng d: 2x + 9y -12 = 0

Câu hỏi số 20:

Cho hàm số y = x−3mx+ 2   (1) , m là tham số thực.  

  a)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi m=1.

   b)  Tìm m∈ để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị và đường thẳng đi qua hai điểm cực trị tạo với trục Ox một góc  

   ϕ mà cos ϕ = \frac{1}{\sqrt{5}}

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com