Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số và các bài toán liên quan

Chuyên đề này giúp học sinh giải các bài tập về hàm số và các bài toán liên quan.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Cho hàm số y =  \frac{1}{3}x3 – (m+1)x2 + (2m+1)x – \frac{4}{3} (m là tham số)

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 1 Tìm m để hàm số đạt cực đại, cực tiểu tại x1, x2 sao cho \frac{1}{x_{1}^{4}}+\frac{1}{x_{2}^{4}} = 2

Câu hỏi số 12:

Cho hàm số y = x3 - 3x2 + 4 , (C)

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. (HS tự làm)

Tìm k để đường thẳng d : y = kx + k cắt đồ thị (C) tại 3 điểm phân biệt

A(-1;0) , M, N và MN ≤ 2√2

Câu hỏi số 13:

Cho hàm số y = \frac{x+2}{x-1}    có đồ thị là (C)

 a)      Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

b)      Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm A(1; 0) có hệ số góc k > 0, cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt M và N sao cho AM = 2AN. 

Câu hỏi số 14:

Cho hàm số y = \frac{2x+1}{x+1}     có đồ thị (C) 

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.    Tìm trên đồ thị (C) hai điểm A, B sao cho đường thẳng AB đi qua điểm I(1;1) và trọng tâm tam giác ABO thuộc đường thẳng d: 2x + 9y -12 = 0

Câu hỏi số 15:

Cho hàm số y = x−3mx+ 2   (1) , m là tham số thực.  

  a)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi m=1.

   b)  Tìm m∈ để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị và đường thẳng đi qua hai điểm cực trị tạo với trục Ox một góc  

   ϕ mà cos ϕ = \frac{1}{\sqrt{5}}

Câu hỏi số 16:

Cho hàm số y= x3 -3mx2 +3(m2 – 1)x – m3 +m (1)

1/Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m=1

2/ Tìm m để đồ thị hàm số (1) có điểm cực đại , điểm cực tiểu  và khoảng cách từ điểm cựctiểu của đồ thị hàm số đến gốc toạ độ O bằng 3 lần khoảng cách từ điểm cực đại của đồ thị hàm số  đến gốc toạ độ O 

Câu hỏi số 17:

Cho hàm số  y = \frace_{\rm{2x - 1}}e_{\rm{x + 1}} có đồ thị (C).

1)     Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.

2)     Gọi I là giao điểm 2 đường tiệm cận của (C). Tìm m (m ∈ R ) để đồ thị (C) cắt đường thẳng d: y= x + m tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho ∆ IAB cân tại I.

Câu hỏi số 18:

Cho hàm số y = x3 – 3mx  + 2 (Cm)

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 1 (HS tự làm )

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số có cực trj và đường thẳng đi qua cực đại,cực tiểu của đồ thị hàm số (Cm) cắt đường tròn (x -1)2 + (y -2)2 = 1 tại hai điểm phân biệt A, B sao cho

AB =\dpi{100} \frac{2}{5}

Câu hỏi số 19:

Tìm m để đồ thị hàm số y = \frac{mx^2 - 1}{x} có 2 điểm cực trị A, B và đoạn AB ngắn nhất.

Câu hỏi số 20:

Cho hàm số: y=\frac{x+1}{3-x} có đồ thị (C)

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ dồ thị hàm số

b. Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận của (C). Tìm các số thực m để đường thằng d: y= x+m cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B tạo thành tam giác ABI có trọng tâm nằm trên (C).

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com