Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số và các bài toán liên quan

Chuyên đề này giúp học sinh giải các bài tập về hàm số và các bài toán liên quan.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Cho hàm số y = \frac{mx+1}{x-1}  có đồ thị (C)  

1/ Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 1.(HS tự làm) 

2/ Viết phương trình tiếp tuyến d với (C) tại điểm có hoành độ x = 2, tìm m để khoảng cách từ điểm A(3; 5) tới tiếp tuyến d là lớn nhất.

Câu hỏi số 12:

Cho hàm số y=x3 + 3x2 -2

           a.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

           b.Tìm trên đường thẳng y= 9x - 7 những điểm mà qua đó kẻ được ba tiếp tuyến đến đồ thị (C) của hàm số.

Câu hỏi số 13:

Cho hàm số y = x4 – 2mx2 + 4m - 4 (1)

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 2 (HS tự làm )

2. Định m để đồ thị (1) cắt Ox tại 4 điểm phân biệt có hoành độ  x< x< x< x4 sao cho x1 + 2x2 + 3x3 + 4x4  ≥  7√2

Câu hỏi số 14:

Cho hàm số: y = \frac{x+2}{x-1} có đồ thị (C)

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (C) (HS Tự vẽ) 

Viết phương trình 2 đường thẳng d1, dđi qua giao điểm I của hai tiệm cận và cắt đồ thị (C) tại 4 điểm phân biệt là các đỉnh của 1 hình chữ nhật biết đường chéo của hình chữ nhật đó có độ dài bằng √30

Câu hỏi số 15:

Cho hàm số: y = x3 – 3x2 + 2    (1)

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1).     (hs tự giải)

2. Tìm điểm M thuộc đường thẳng y =3x-2 sao tổng khoảng cách từ M tới hai điểm cực trị nhỏ nhất. 

Câu hỏi số 16:

Cho hàm số: y=x3-3x2+3x-2    (C)

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. (hs tự giải)

2) Tìm k để đường thẳng y=k(x-2) cắt (C) tại 3 điểm phân biệt A(2;0); B; C. Gọi MH là khoảng cách từ M(1;2) đến BC, tìm k sao cho MH=\small \frac{4\sqrt{5}}{BC}

Câu hỏi số 17:

Cho hàm số y=\frac{x-2}{x+2} (C). Tìm M thuộc đồ thị (C) sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai tiệm cận là nhỏ nhất

Câu hỏi số 18:

Cho hàm số y = f(x) = x4 – 2x2 1.Khảo sát và vẽ đồ thị ( C ) của hàm số. 2.Trên (C ) lấy hai điểm phân biệt A và B có hoành độ lần lượt là a và b. Tìm điều kiện với a và b để tiếp tuyến của ( C ) tại A và B song song với nhau.

Câu hỏi số 19:

Cho các số thực không âm, thay đổi, thỏa mãn x + y = 2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của P với P = x4 + y4 + \frac{2}{3}x3y3 – 1.

Câu hỏi số 20:

Cho hàm số y=x3-3x2+1 a, Tìm m để đường thẳng y=(2m-1)x-4m-1 cắt đồ thị tại đúng một điểm. b, Tìm m để đường thẳng y=(2m-1)x-4m-1 cắt đồ thị tại đúng 2 điểm phân biết.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com