Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số và các bài toán liên quan

Chuyên đề này giúp học sinh giải các bài tập về hàm số và các bài toán liên quan.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Cho hàm số: y=x3 - (1+2m)x2 + (m2 – m)x +m+1 (1) (m là tham số)

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) hàm số với m=1 (hs tự giải)

2) Tìm m để tiếp tuyến với đồ thị hàm số (1) tại điểm có hoành độ bằng 2 song song với đường thẳng có phương trình: y=-12x+20

Câu hỏi số 12:

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số y = x3 + 3x2 – 1.2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C ) tại điểm có hoành độ bằng – 1.

Câu hỏi số 13:

Cho hàm số y = - x4 – x2 + 6. 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số đã cho. 2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C ), biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng y = \frac{1}{6}x – 1.

Câu hỏi số 14:

Cho hàm số y = - x3 + 2x2 – 3x + 1. 1)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số đã cho. 2)Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C ) tại giao điểm của (C ) với trục tung.

Câu hỏi số 15:

Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng y = - 2x + m cắt đồ thị hàm số y = \frac{x^{2}+x-1}{x} tại hai điểm phân biệt A, B sao cho trung điểm của đoạn thẳng AB thuộc trục tung.

 

Câu hỏi số 16:

Cho hàm số \small y=mx^{3}-3mx^{2}+3(m-1) có đồ thị là (C)

a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với m=1   (hs tự giải)

b) Chứng minh răng với mọi m\small \neq0 đồ thị (C) luôn có hai điểm cực trị A và B, khi đó tìm các giá trị của thamm số m để \small 2AB^{2}-(OA^{2}+OB^{2})=20

(O là gốc toạ độ)

Câu hỏi số 17:

Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng y = −x + m cắt đồ thị hàm số y =  \frac{x^{2}-1}{x} tại hai điểm phân biết A, B sao cho AB = 4

Câu hỏi số 18:

Cho hàm số y = x3 – (2m – 1)x2 + (2 – m)x + 2    (1), với m là tham số thực. 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 2. 2. Tìm các giá trị của m để hàm số (1) có cực đại, cực tiểu và các điểm cực trị của đồ thị hàm số (1) có hoành độ dương

Câu hỏi số 19:

Cho hàm số y = \frac{x+2}{2x+3}  (1)1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1).2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1), biết tiếp tuyến đó cắt trục hoành, trục tung lần lượt tại hai điểm phân biệt A, B và tam giác OAB cân tại gốc toạ độ .

Câu hỏi số 20:

Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y = \frac{2x^{2}+3x+3}{x+1} trên đoạn [0 ; 2]

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com