Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số y=ax2 (a ≠ 0), Phương trình bậc hai một ẩn

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 21:

Cho phương trình: x2 - 2x + m = 0   (1)

Câu hỏi số 1:

Giải phương trình khi m = - 3.

Câu hỏi: 59757

Câu hỏi số 2:

Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm x1, x2 thoả mãn: \frac{1}{x_{1}^{2}}+\frac{1}{x_{2}^{2}} = 1.

Câu hỏi: 59758

Bài 22:

Cho phương trình: x4 - 5x2 + m = 0    (1)

Câu hỏi số 1:

Giải phương trình khi m = 4.

Câu hỏi: 59726

Câu hỏi số 2:

Tìm m để phương trình (1) có đúng 2 nghiệm phân biệt.

Câu hỏi: 59727

Câu hỏi số 23:

Giải phương trình: x2 + 2x - 24 = 0.

Câu hỏi: 59721

Bài 24:

Cho phương trình: (x2 - x - m)(x - 1) = 0              (1)

Câu hỏi số 1:

Giải phương trình khi m = 2.

Câu hỏi: 59714

Câu hỏi số 2:

Tìm m để phương trình có đúng 2 nghiệm phân biệt.

Câu hỏi: 59715

Câu hỏi số 25:

Giải phương trình: \sqrt{x^{2}-2x+4}=2

Câu hỏi: 59711

Câu hỏi số 26:

Cho phương trình x2 + 2 (m - 1)|x| + m + 1 = 0 với m là tham số.

Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có đúng 2 nghiệm phân biệt.

Câu hỏi: 59678

Câu hỏi số 27:

Cho hai phương trình: x2 + a1x + b1 = 0 (1)  ,  x2 + a2x + b2 = 0  (2)

Cho biết a1a2 > 2 (b1 + b2) . Chứng minh ít nhất một trong hai phương trình đã cho có nghiệm.

Câu hỏi: 59452

Bài 28:

Cho phương trình: k (x2 - 4x + 3) + 2(x - 1) = 0.

Câu hỏi số 1:

Giải phương trình với k = -\frac{1}{2} .

Câu hỏi: 59446

Câu hỏi số 2:

Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của k.

Câu hỏi: 59447

Bài 29:

Cho phương trình: x2 + (2m + 1) x + m2 + 1 = 0         (1)

Câu hỏi số 1:

Giải phương trình (1) khi m = 1

Câu hỏi: 59428

Câu hỏi số 2:

Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm âm.

Câu hỏi: 59429

Câu hỏi số 30:

Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 48 km. Một canô xuôi dòng từ bến A đến bến B, rồi quay lại bến A. Thời gian cả đi và về là 5 giờ (không tính thời gian nghỉ). Tính vận tốc của canô trong nước yên lặng, biết rằng vận tốc của dòng nước là 4 km/h.

Câu hỏi: 59361

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com