Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số y=ax2 (a ≠ 0), Phương trình bậc hai một ẩn

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 41:

Cho phương trình  x2 – 2x + 2 – m = 0   (1) (với m là tham số)

Câu hỏi số 1:

Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu.

Câu hỏi: 58968

Câu hỏi số 2:

Tìm giá trị của m để phương trình (1)có hai nghiệm phân biệt x1 ,x2 sao cho |x1 – x2|=1

Câu hỏi: 58969

Câu hỏi số 42:

Giải phương trình: x2 – 3x + 2 = 0

Câu hỏi: 58964

Bài 43:

Cho phương trình: x2- 4x  + m +1 = 0   (1)

Câu hỏi số 1:

Giải phương trình (1) khi m = 2

Câu hỏi: 58951

Câu hỏi số 2:

Tìm giá trị của m để phương trình (1) có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn đẳng thức :  x12 + x22 = 5(x1 + x2)

Câu hỏi: 58952

Bài 44:

Cho phương trình ẩn x:   x2 - (2m + 1) x + m2 + 5m = 0

Câu hỏi số 1:

Giải phương trình với m = -2.

Câu hỏi: 58706

Câu hỏi số 2:

Tìm m để phương trình có hai nghiệm sao cho tích các nghiệm bằng 6.

Câu hỏi: 58707

Câu hỏi số 45:

Một đội xe nhận vận chuyển 96 tấn hàng. Nhưng khi sắp khởi hành có thêm 3 xe nữa, nên mỗi xe chở ít hơn lúc đầu 1,6 tấn hàng. Hỏi lúc đầu đội xe có bao nhiêu chiếc.

Câu hỏi: 58651

Câu hỏi số 46:

Một đoàn xe chở 480 tấn hàng. Khi sắp khởi hành có thêm 3 xe nữa nên mỗi xe chở ít hơn 8 tấn. Hỏi lúc đầu đoàn xe có bao nhiêu chiếc, biết rằng các xe chở khối lượng hàng bằng nhau.

Câu hỏi: 58639

Bài 47:

Cho phương trình x2 - 2mx - 1 = 0 (m là tham số)

Câu hỏi số 1:

Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.

Câu hỏi: 58636

Câu hỏi số 2:

Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình trên. Tìm m để  x12 + x22 - x1x2 = 7

Câu hỏi: 58637

Câu hỏi số 48:

Các số thực x, a, b, c thay đổi, thỏa mãn hệ: 

\left\{\begin{matrix} x+a+b+c=7 &(1)\\ x^{2}+a^{2}+b^{2}+c^{2}=13 & (2) \end{matrix}\right.

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của  x.

Câu hỏi: 58630

Bài 49:

Cho phương trình:  x2 - 2 (m - 1)x - m - 3 = 0 (1)

Câu hỏi số 1:

Giải phương trình với m = -3

Câu hỏi: 58622

Câu hỏi số 2:

Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm thoả mãn hệ thức:  x12 + x22 = 10

Câu hỏi: 58623

Câu hỏi số 3:

Tìm hệ thức liên hệ giữa các nghiệm không phụ thuộc giá trị của m.

Câu hỏi: 58624

Bài 50:

Cho phương trình bậc hai : (m - 1)x2 - 2mx + m + 1 = 0. 

Câu hỏi số 1:

Tìm m, biết phương trình có nghiệm x = 0.

Câu hỏi: 58225

Câu hỏi số 2:

Xác định giá trị của m để phương trình có tích 2 nghiệm bằng 5, từ đó hãy tính tổng 2 nghiệm của phương trình.

Câu hỏi: 58226

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com