Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số y=ax2 (a ≠ 0), Phương trình bậc hai một ẩn

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 51:

Cho hai hàm số: y = x2 và y = x + 2

Câu hỏi số 1:

Vẽ đồ thị của hai hàm số này trên cùng một hệ trục Oxy.

Câu hỏi: 59088

Câu hỏi số 2:

Tìm toạ độ các giao điểm M, N của hai đồ thị trên bằng phép tính.

Câu hỏi: 59089

Câu hỏi số 52:

Tìm m để phương trình ẩn x sau đây có ba nghiệm phân biệt:

                        x3 - 2mx2 + (m2 + 1) x - m = 0  (1).

Câu hỏi: 59061

Câu hỏi số 53:

Một phòng họp có 360 chỗ ngồi và được chia thành các dãy có số chỗ ngồi bằng nhau. Nếu thêm cho mỗi dãy 4 chỗ ngồi và bớt đi 3 dãy thì số chỗ ngồi trong phòng không thay đổi. Hỏi ban đầu số chỗ ngồi trong phòng họp được chia thành bao nhiêu dãy.

Câu hỏi: 59055

Bài 54:

Cho phương trình x2 - (m + 5)x - m + 6 = 0   (1)

Câu hỏi số 1:

Giải phương trình với m = 1

Câu hỏi: 59047

Câu hỏi số 2:

Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có một nghiệm x = - 2

Câu hỏi: 59048

Câu hỏi số 3:

Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có nghiệm x1, x2 thoả mãn:  x12x2 + x1x22 = 24.

Câu hỏi: 59049

Câu hỏi số 55:

Một tam giác vuông có cạnh huyền dài 10m. Hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 2m. Tính các cạnh góc vuông.

Câu hỏi: 59018

Bài 56:

Cho phương trình  x2 – 2x + 2 – m = 0   (1) (với m là tham số)

Câu hỏi số 1:

Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu.

Câu hỏi: 58968

Câu hỏi số 2:

Tìm giá trị của m để phương trình (1)có hai nghiệm phân biệt x1 ,x2 sao cho |x1 – x2|=1

Câu hỏi: 58969

Câu hỏi số 57:

Giải phương trình: x2 – 3x + 2 = 0

Câu hỏi: 58964

Bài 58:

Cho phương trình: x2- 4x  + m +1 = 0   (1)

Câu hỏi số 1:

Giải phương trình (1) khi m = 2

Câu hỏi: 58951

Câu hỏi số 2:

Tìm giá trị của m để phương trình (1) có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn đẳng thức :  x12 + x22 = 5(x1 + x2)

Câu hỏi: 58952

Bài 59:

Cho phương trình ẩn x:   x2 - (2m + 1) x + m2 + 5m = 0

Câu hỏi số 1:

Giải phương trình với m = -2.

Câu hỏi: 58706

Câu hỏi số 2:

Tìm m để phương trình có hai nghiệm sao cho tích các nghiệm bằng 6.

Câu hỏi: 58707

Câu hỏi số 60:

Một đội xe nhận vận chuyển 96 tấn hàng. Nhưng khi sắp khởi hành có thêm 3 xe nữa, nên mỗi xe chở ít hơn lúc đầu 1,6 tấn hàng. Hỏi lúc đầu đội xe có bao nhiêu chiếc.

Câu hỏi: 58651

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com