Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số y=ax2 (a ≠ 0), Phương trình bậc hai một ẩn

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1:

Dùng định lí Vi-ét tính tổng và tích các nghiệm của phương trình x2 + px + q = 0.

Câu hỏi: 49044

Câu hỏi số 2:

Lập công thức nghiệm của phương trình bậc hai x2 + px + q = 0.

Câu hỏi: 47402

Câu hỏi số 3:

Viết công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0  trong trường hợp b có dạng b = 2b’ .

Câu hỏi: 47382

Câu hỏi số 4:

Viết công thức nghiệm của phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0  (a ≠ 0).

Câu hỏi: 47367

Bài 5:

Xác định hệ số a, b, c của các phương trình sau:

Câu hỏi số 1:

4x2 – 3x – 7 = 0

Câu hỏi: 47161

Câu hỏi số 2:

- 4x2 + 3x = 0

Câu hỏi: 47162

Câu hỏi số 3:

√3x2 – 1 = 0

Câu hỏi: 47163

Câu hỏi số 4:

-\frac{1}{2}x2 + 5x – 1 = 0

Câu hỏi: 47164

Câu hỏi số 5:

3x– 4x + 2 = 4x2 – x + 1 

Câu hỏi: 47165

Câu hỏi số 6:

-\frac{1}{2}x2 = 0

Câu hỏi: 47166

Câu hỏi số 6:

Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai:

a, 3,5x2 – 3x + 2 = 0 ;                            b, -2,3x3 – x-\frac{1}{3}=0

c, 6x2 + 3 = 0 ;                                       d, 4x2 – 3x3 + 1 = 0 ;

e, 3x + 2 = 0 ;                                        g, -3x2 = 0.

Câu hỏi: 47156

Câu hỏi số 7:

Cạnh của hình vuông thay đổi thế nào, nếu diện tích của nó tăng gấp 4 lần, giảm đi 9 lần?

Câu hỏi: 44608

Câu hỏi số 8:

Diện tích hình vuông thay đổi như thế nào nếu tăng gấp 3 lần; giảm đi 4 lần.

Câu hỏi: 44604

Câu hỏi số 9:

Cho hàm số y = f(x) = x2 và tập hợp những số tự nhiên

S = {0; 1; 2; 3; .......; 15}

Có bao nhiêu phần tử x ϵ S sao cho f(x) chia hết cho 6.

Câu hỏi: 44603

Câu hỏi số 10:

Phương trình x2 + 4x + m = 0 có nghiệm khi và chỉ khi:

Câu hỏi: 30000

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com