Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số y=ax2 (a ≠ 0), Phương trình bậc hai một ẩn

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1:

Dùng định lí Vi-ét tính tổng và tích các nghiệm của phương trình x2 + px + q = 0.

Câu hỏi: 49044

Câu hỏi số 2:

Lập công thức nghiệm của phương trình bậc hai x2 + px + q = 0.

Câu hỏi: 47402

Câu hỏi số 3:

Viết công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0  trong trường hợp b có dạng b = 2b’ .

Câu hỏi: 47382

Câu hỏi số 4:

Viết công thức nghiệm của phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0  (a ≠ 0).

Câu hỏi: 47367

Câu hỏi số 5:

Cạnh của hình vuông thay đổi thế nào, nếu diện tích của nó tăng gấp 4 lần, giảm đi 9 lần?

Câu hỏi: 44608

Câu hỏi số 6:

Diện tích hình vuông thay đổi như thế nào nếu tăng gấp 3 lần; giảm đi 4 lần.

Câu hỏi: 44604

Câu hỏi số 7:

Cho hàm số y = f(x) = x2 và tập hợp những số tự nhiên

S = {0; 1; 2; 3; .......; 15}

Có bao nhiêu phần tử x ϵ S sao cho f(x) chia hết cho 6.

Câu hỏi: 44603

Câu hỏi số 8:

Phương trình x2 + 4x + m = 0 có nghiệm khi và chỉ khi:

Câu hỏi: 30000

Câu hỏi số 9:

Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên R?

Câu hỏi: 29997

Câu hỏi số 10:

Chứng minh ba đường thẳng sau đồng quy: (d1): y = 2x, (d2): y = x – 1,

(d3): y = -x – 3.

Câu hỏi: 20574

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com