Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số y=ax2 (a ≠ 0), Phương trình bậc hai một ẩn

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1:

Có ba đội cùng làm chung một công việc. Làm chung được 4 ngày thì đội III được điều động làm việc khác, 2 đội còn lại cùng làm thêm 12 ngày nữa thì hoàn thành công việc. Biết rằng năng suất của đội I cao hơn năng suất của đội II, năng suất của đội III là trung bình cộng của năng suất đội I và năng suất đội II và nếu mỗi đội làm một mình một phần ba công việc thì phải mất tất cả 37 ngày mới xong. Hỏi nếu mỗi đội làm một mình thì bao nhiêu ngày xong công việc.

Câu hỏi: 51072

Câu hỏi số 2:

Cùng một thời điểm, một chiếc ô tô XA xuất phát từ thành phố A hướng về thành phố B và một chiếc ô tô khác XB xuất phát từ thành phố B hướng về thành phố A. Chúng chuyển động với vận tốc riêng không đổi và gặp nhau lần đầu tiên tại một điểm cách A 20 km. Cả hai chiếc xe sau khi đến B và A tương ứng, lập tức quay trở lại và chúng gặp nhau lần thứ hai tại một điểm C. Biết thời gian xe XB đi từ C đến B là 10 phút và thời gian giữa hai lần gặp nhau là 1 giờ. Hãy tính vận tốc của từng chiếc ô tô.

Câu hỏi: 51011

Câu hỏi số 3:

Một bè nứa trôi tự do (với vận tốc bằng vận tốc của dòng nước) và một ca nô cùng rời bến A để xuôi dòng sông. Ca nô xuôi dòng được 144 km thì quay trở lại bến A ngay, cả đi lẫn về hết 21 giờ. Trên đường ca nô trở về bến A, khi còn cách bến A 36 km thì gặp bè nứa nói ở trên. Tìm vận tốc riêng của ca nô và vận tốc của dòng nước.

Câu hỏi: 50975

Câu hỏi số 4:

Định m để phương trình  x2 – (m + 1)x + 2m = 0 có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 sao cho x1, x2 là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 5.

Câu hỏi: 50063

Câu hỏi số 5:

Tìm tất cả các điểm trên trục tung mà đồ thị của họ hàm số y = x2 + mx + m2 – 1 không thể đi qua với mọi giá trị của m.

Câu hỏi: 47129

Câu hỏi số 6:

Vẽ đồ thị biểu thức : |y| = x2 - 4

Câu hỏi: 47123

Câu hỏi số 7:

Một cái cổng parabol như hình 1. Hãy lập hàm số của đồ thị là cái cổng parabol này.

Câu hỏi: 46537

Câu hỏi số 8:

Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn điều kiện: a + b + c + ab + bc + ca = 6.

Chứng minh: \frac{a^{3}}{b}+\frac{b^{3}}{c}+\frac{c^{3}}{a} ≥ a2 + b2 + c2 ≥ 3

Câu hỏi: 32958

Câu hỏi số 9:

Cho a,b,c là các số thực không âm thỏa mãn: a + b + c = 3. Chứng minh rằng:

(a – 1)3 + (b – 1)3 + (c – 1)3 = - \frac{3}{4}

Câu hỏi: 31327

Câu hỏi số 10:

Cho a,b,c,d là các số dương thỏa mãn a2 + b2 = 1 và   \frac{a^{4}}{c}+\frac{b^{4}}{d}=\frac{1}{c+d}

Chứng minh rằng \frac{a^{2}}{c}+\frac{d}{b^{2}}  ≥ 2

Câu hỏi: 28366

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com