Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Câu 11: Chứng minh nếu |a| > 2 thì hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x^{5}-2y=a &(1)\\ x^{2}+y^{2}=1 &(2) \end{matrix}\right.   vô nghiệm.

A. Click để xem lời giải

Câu hỏi : 59436

Câu 12: Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn phương trình: (2x +1)y = x +1.

A. (-2; 1) ; (-1; 2).

B. (0; 1) ; (1; 0).

C. (0; -1) ; (-1; 0).

D. (0; 1) ; (-1; 0).

Câu hỏi : 59419

Câu 13: Hai người thợ cùng làm công việc trong 16 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm 3 giờ, người thứ hai làm 6 giờ thì họ làm được \frac{1}{4} công việc. Hỏi mỗi người làm một mình thì trong bao lâu làm xong công việc?

A. Người thứ nhất: 24 giờ Và nguwois thứ hai: 32 giờ

B. Người thứ nhất: 24 giờ Và nguwois thứ hai: 48 giờ

C. Người thứ nhất: 16 giờ Và nguwois thứ hai: 42 giờ

D. Người thứ nhất: 28 giờ Và nguwois thứ hai: 56 giờ

Câu hỏi : 59401

Câu 14: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 3x-2y=1\\ 2x+y=-4 \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (-3; -2)

B. (x; y) = (-1; 3)

C. (x; y) = (-1; -2)

D. (x; y) = (0; -2)

Câu hỏi : 59343

Câu 15: Hai người cùng làm chung một công việc thì hoàn thành trong 4 giờ. Nếu mỗi người làm riêng, để hoàn thành công việc thì thời gian người thứ nhất ít hơn thời gian người thứ hai là 6 giờ. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người phải làm trong bao lâu để hoàn thành công việc.

A. Người thứ nhất cần 4 giờ, người thứ 2 cần 10 giờ

B. Người thứ nhất cần 6 giờ, người thứ 2 cần 12 giờ

C. Người thứ nhất cần 7 giờ, người thứ 2 cần 13 giờ

D. Người thứ nhất cần 8 giờ, người thứ 2 cần 14 giờ

Câu hỏi : 59270

Câu 16: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 2x+y=7\\ x-3y=-7 \end{matrix}\right.

A. (x, y) = (2; 3)

B. (x, y) = (2; 1)

C. (x, y) = (0; -2)

D. (x, y) = (4; -3)

Câu hỏi : 59196

Câu 17: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 2x-y=1-2y\\ 3x+y=3-x \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (0; 1)

B. (x; y) = (-2; -1)

C. (x; y) = (1; -1)

D. (x; y) = (-3; 2)

Câu hỏi : 59187

Câu 18: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 3x+y=9\\ x-2y=-4 \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (2; -1)

B. (x; y) = (2; 3)

C. (x; y) = (0; 3)

D. (x; y) = (-1; 0)

Câu hỏi : 59165

Câu 19: Tháng giêng hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy; tháng hai do cải tiến kỹ thuật tổ I vượt mức 15% và tổ II vượt mức 10% so với tháng giêng, vì vậy hai tổ đã sản xuất được 1010 chi tiết máy. Hỏi tháng giêng mỗi tổ  sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy?

A. Tổ 1: 450 chi tiết máy và tổ 2 : 550 chi tiết máy

B. Tổ 1: 400 chi tiết máy và tổ 2 : 500 chi tiết máy

C. Tổ 1: 300 chi tiết máy và tổ 2 : 400 chi tiết máy

D. Tổ 1: 400 chi tiết máy và tổ 2 : 300 chi tiết máy

Câu hỏi : 59108

Câu 20: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x-y=4\\ 2x+3=0 \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (-\frac{3}{2}-\frac{11}{2})

B. (x; y) = (\frac{3}{2}\frac{11}{2})

C. (x; y) = (-\frac{11}{2}\frac{3}{2})

D. (x; y) = (\frac{11}{2}-\frac{3}{2})

Câu hỏi : 59086

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com