Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Câu hỏi số 11:

Hai người cùng làm chung một công việc thì hoàn thành trong 4 giờ. Nếu mỗi người làm riêng, để hoàn thành công việc thì thời gian người thứ nhất ít hơn thời gian người thứ hai là 6 giờ. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người phải làm trong bao lâu để hoàn thành công việc.

Câu hỏi: 59270

Câu hỏi số 12:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 2x+y=7\\ x-3y=-7 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 59196

Câu hỏi số 13:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 2x-y=1-2y\\ 3x+y=3-x \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 59187

Câu hỏi số 14:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 3x+y=9\\ x-2y=-4 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 59165

Câu hỏi số 15:

Tháng giêng hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy; tháng hai do cải tiến kỹ thuật tổ I vượt mức 15% và tổ II vượt mức 10% so với tháng giêng, vì vậy hai tổ đã sản xuất được 1010 chi tiết máy. Hỏi tháng giêng mỗi tổ  sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy?

Câu hỏi: 59108

Câu hỏi số 16:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x-y=4\\ 2x+3=0 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 59086

Bài 17:

Cho hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 3x+my=5\\ mx-y=1 \end{matrix}\right.

Câu hỏi số 1:

Giải hệ khi m = 2

Câu hỏi: 59012

Câu hỏi số 2:

Chứng minh hệ có nghiệm duy nhất với mọi m.

Câu hỏi: 59013

Câu hỏi số 18:

Chứng minh rằng: Nếu có ba số thực x, y, z thỏa mãn: \left\{\begin{matrix} x+y+z=2014\\ \frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{2014} \end{matrix}\right.  thì ít nhất một trong ba số x, y, z phải bằng 2014.

Câu hỏi: 58987

Câu hỏi số 19:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 2x+y=5\\ x-y=-2 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 58966

Câu hỏi số 20:

Một thửa vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 72m. Nếu tăng chiều rộng lên gấp đôi và chiều dài lên gấp ba thì chu vi của thửa vườn mới là 194m. Hãy tìm diện tích của thửa vườn đã cho lúc ban đầu.

Câu hỏi: 58949

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com