Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 21:

Cho hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 3x+my=5\\ mx-y=1 \end{matrix}\right.

Câu 1: Giải hệ khi m = 2

A. (x; y) = (0; -1)

B. (x; y) = (1; -2)

C. (x; y) = (1; 1)

D. (x; y) = (-3; 2)

Câu hỏi : 59012

Câu 2: Chứng minh hệ có nghiệm duy nhất với mọi m.

A. Click để xem lời giải

Câu hỏi : 59013

Câu 22: Chứng minh rằng: Nếu có ba số thực x, y, z thỏa mãn: \left\{\begin{matrix} x+y+z=2014\\ \frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{2014} \end{matrix}\right.  thì ít nhất một trong ba số x, y, z phải bằng 2014.

A. Click để xem lời giải.

Câu hỏi : 58987

Câu 23: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 2x+y=5\\ x-y=-2 \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (-1; -2)

B. (x; y) = (0; 2)

C. (x; y) = (2; -3)

D. (x; y) = (1; 3)

Câu hỏi : 58966

Câu 24: Một thửa vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 72m. Nếu tăng chiều rộng lên gấp đôi và chiều dài lên gấp ba thì chu vi của thửa vườn mới là 194m. Hãy tìm diện tích của thửa vườn đã cho lúc ban đầu.

A. S = 225 (m2)

B. S = 245 (m2)

C. S = 275 (m2)

D. S = 315 (m2)

Câu hỏi : 58949

Câu 25: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 3x+2y=6\\ x-3y=2 \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (2; 2)

B. (x; y) = (2; 0)

C. (x; y) = (-1; 0)

D. (x; y) = (2; 1)

Câu hỏi : 58649

Câu 26: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 4x+7y=18\\ 3x-y=1 \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (1; 0)

B. (x; y) = (1; 2)

C. (x; y) = (1; -3)

D. (x; y) = (-3; 2)

Câu hỏi : 58227

Câu 27: Một thửa ruộng hình chữ nhật, nếu tăng chiều dài thêm 2m, chiều rộng thêm 3m thì diện tích tăng thêm 100m2. Nếu giảm cả chiều dài và chiều rộng đi 2m thì diện tích giảm đi 68m2. Tính diện tích thửa ruộng đó.

A. 206 (m2).

B. 308 (m2).

C. 324 (m2).

D. 412 (m2).

Câu hỏi : 58214

Câu 28: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 4x+y=5\\ 3x-2y=-12 \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (-\frac{2}{11}\frac{63}{11})

B. (x; y) = (\frac{2}{11}\frac{63}{11})

C. (x; y) = (\frac{15}{16} ; \frac{5}{4})

D. (x; y) = ( \frac{5}{4}\frac{15}{16})

Câu hỏi : 58199

Câu 29: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 2(x-1)+y=3\\ x-3y=-8 \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (2; 3)

B. (x; y) = (1; -2)

C. (x; y) = (1; 3)

D. (x; y) = (5; -3)

Câu hỏi : 58057

Bài 30:

Cho hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 3x-y=2m-1\\ x+2y=3m+2 \end{matrix}\right.         (1)

Câu 1: Giải hệ phương trình đã cho khi m = 1.

A. (x; y) = (-3; 2)

B. (x; y) = (0; 2)

C. (x; y) = (1; -1)

D. (x; y) = (1; 2)

Câu hỏi : 58047

Câu 2: Tìm m để hệ (1) có nghiệm (x; y) thỏa mãn: x2 + y2 = 10.

A. m=\frac{-1\pm \sqrt{19}}{2}

B. m=\frac{-1\pm \sqrt{15}}{2}

C. m=\frac{-3\pm \sqrt{19}}{2}

D. m=\frac{-3\pm \sqrt{17}}{2}

Câu hỏi : 58048

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com