Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Câu hỏi số 21:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 3x+2y=6\\ x-3y=2 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 58649

Câu hỏi số 22:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 4x+7y=18\\ 3x-y=1 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 58227

Câu hỏi số 23:

Một thửa ruộng hình chữ nhật, nếu tăng chiều dài thêm 2m, chiều rộng thêm 3m thì diện tích tăng thêm 100m2. Nếu giảm cả chiều dài và chiều rộng đi 2m thì diện tích giảm đi 68m2. Tính diện tích thửa ruộng đó.

Câu hỏi: 58214

Câu hỏi số 24:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 4x+y=5\\ 3x-2y=-12 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 58199

Câu hỏi số 25:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 2(x-1)+y=3\\ x-3y=-8 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 58057

Bài 26:

Cho hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 3x-y=2m-1\\ x+2y=3m+2 \end{matrix}\right.         (1)

Câu hỏi số 1:

Giải hệ phương trình đã cho khi m = 1.

Câu hỏi: 58047

Câu hỏi số 2:

Tìm m để hệ (1) có nghiệm (x; y) thỏa mãn: x2 + y2 = 10.

Câu hỏi: 58048

Câu hỏi số 27:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 2x+y=5\\ x-3y=-1 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 58029

Câu hỏi số 28:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x^{3}+1=2y\\ y^{3}+1=2x \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 58028

Câu hỏi số 29:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x-y=-1 & (1) \\ \frac{2}{x}+\frac{3}{y}=2& (2) \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 57905

Câu hỏi số 30:

Giải hệ phương trình:  \left\{\begin{matrix} 2x+3y=2\\ x-y=\frac{1}{6} \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 57879

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com