Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Câu 31: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 2x+y=5\\ x-3y=-1 \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (-1; 0)

B. (x; y) = (-3; 1)

C. (x; y) = (2; -2)

D. (x; y) = (2; 1)

Câu hỏi : 58029

Câu 32: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x^{3}+1=2y\\ y^{3}+1=2x \end{matrix}\right.

A. (\frac{-1+\sqrt{5}}{2} ; \frac{-1+\sqrt{5}}{2}) , (\frac{-1-\sqrt{5}}{2} ; \frac{-1-\sqrt{5}}{2} )

B. (1; 1), (\frac{-1+\sqrt{5}}{2} ; \frac{-1+\sqrt{5}}{2}) , (\frac{-1-\sqrt{5}}{2} ; \frac{-1-\sqrt{5}}{2} )

C. (-1; -1), (\frac{-1+\sqrt{5}}{2} ; \frac{-1+\sqrt{5}}{2}) , (\frac{-1-\sqrt{5}}{2} ; \frac{-1-\sqrt{5}}{2} )

D. (0; 0), (\frac{-1+\sqrt{5}}{2} ; \frac{-1+\sqrt{5}}{2}) , (\frac{-1-\sqrt{5}}{2} ; \frac{-1-\sqrt{5}}{2} )

Câu hỏi : 58028

Câu 33: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x-y=-1 & (1) \\ \frac{2}{x}+\frac{3}{y}=2& (2) \end{matrix}\right.

A. (-\frac{1}{2} ; \frac{1}{2}) và (2; -1)

B. (-\frac{1}{2} ; \frac{1}{2}) và (2; 3)

C. (-\frac{1}{2} ; \frac{1}{2}) và (1; 3)

D. (-\frac{1}{2} ; \frac{1}{2}) và (-1; 0)

Câu hỏi : 57905

Câu 34: Giải hệ phương trình:  \left\{\begin{matrix} 2x+3y=2\\ x-y=\frac{1}{6} \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (\frac{-1}{3};\frac{1}{3})

B. (x; y) = (\frac{1}{2};\frac{1}{3})

C. (x; y) = (\frac{-1}{2};\frac{-2}{3})

D. (x; y) =  (\frac{1}{3};\frac{-1}{2})

Câu hỏi : 57879

Câu 35: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 2x+y=1\\ 3x+4y=-1 \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (3; -2)

B. (x; y) = (-1; 2)

C. (x; y) = (0; -1)

D. (x; y) = (1; -1)

Câu hỏi : 57802

Câu 36: Một xe lửa cần vận chuyển một lượng hàng. Người lái xe tính rằng nếu xếp mỗi toa 15 tấn hàng thì còn thừa lại 5 tấn, còn nếu xếp mỗi toa 16 tấn thì có thể chở thêm 3 tấn nữa. Hỏi xe lửa có mấy toa và phải chở bao nhiêu tấn hàng.

A. 16 toa và 145 tấn hàng.

B. 12 toa và 145 tấn hàng.

C. 10 toa và 125 tấn hàng.

D. 8 toa và 125 tấn hàng.

Câu hỏi : 57628

Câu 37: Cho hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 4x+ay=b\\ x-by=a \end{matrix}\right.

Tìm a và b để hệ đã cho có nghiệm duy nhất ( x;y ) = ( 2; - 1).

A. a = 3; b = 1 

B. a = 3; b = 2

C. a = 5; b = 3 

D. a = 4; b = 5

Câu hỏi : 57627

Câu 38: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 3x+y=5\\ x-2y=-3 \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (1; 2)

B. (x; y) = (1; -1)

C. (x; y) = (-1; 0)

D. (x; y) = (-2; 3)

Câu hỏi : 57570

Câu 39: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x+\frac{1}{y}=2\\ \frac{x}{y}+\frac{1}{y}=2 \end{matrix}\right.

A. Nghiệm (0; \frac{1}{2}) và (1; -1)

B. Nghiệm (0; \frac{1}{2}) và (1; 1)

C. Nghiệm (0; \frac{1}{2}) và (2; 1)

D. Nghiệm (0; \frac{1}{2}) và (1; -2)

Câu hỏi : 57359

Câu 40: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} \sqrt{x-1}+\sqrt{y-1}=2\\ \sqrt{x+2}+\sqrt{y+2}=4 \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (-1; 2)

B. (x; y) = (2; 2)

C. (x; y) = (2; 0)

D. (x; y) = (1; -1)

Câu hỏi : 57322

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com