Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Câu 41: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} \frac{x}{y}+\frac{y}{x}=\frac{7}{xy}-1\\ x+y+xy=5 \end{matrix}\right.

A. Click để xem hướng dẫn

Câu hỏi : 56806

Câu 42: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x^{2}+y^{2}=2\\ xy(x+y)=3x-y \end{matrix}\right.

A. (2; 2) và (-1; -1)

B. (1; 2) và (-1; -1)

C. (1; 1) và (-1; -1)

D. (1; 1) và (0; -1)

Câu hỏi : 56218

Câu 43: Cho hệ phương trình \left\{\begin{matrix} x+2y=m\\ 2x-y=m+1 \end{matrix}\right.

Tìm m để hệ phương trình có nghiệm (x; y) sao cho x, y là độ dài các cạnh góc vuông của một góc vuông có độ dài cạnh huyền bằng \sqrt{5}

A. m = 0

B. m = 1

C. m = 2

D. m = 3

Câu hỏi : 56213

Câu 44: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} \frac{2}{x}-\frac{3}{y-1}=-1\\ \frac{3}{x}+\frac{1}{y-1}=4 \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (1; -3)

B. (x; y) = (1; 2)

C. (x; y) = (0; 2)

D. (x; y) = (1; -4)

Câu hỏi : 55994

Câu 45: Giải hệ phương trình:  \left\{\begin{matrix} (x^{4}+1)(y^{4}+1)=4xy\\ \sqrt[3]{x-1}-\sqrt{y-1}=1-x^{3} \end{matrix}\right.

A. (x, y) = (0; -1)

B. (x, y) = (1; 1)

C. (x, y) = (1; 0)

D. (x, y) = (1; 2)

Câu hỏi : 55982

Câu 46: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 3(x+1)+2(x+2y)=4\\ 4(x+1)-(x+2y)=9 \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (0, 2)

B. (x; y) = (1, -1)

C. (x; y) = (-1, 2)

D. (x; y) = (0, -1)

Câu hỏi : 55969

Câu 47: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x^{3}+y^{3}=1+x+y+xy\\ 7xy+y-x=7 \end{matrix}\right.

A. (-1; -1)

B. (-1; -0)

C. (1; 1) và (\frac{5}{7}\frac{9}{7} )

D. Vô nghiệm.

Câu hỏi : 55880

Câu 48: Giải hệ phương trình: \inline \left\{\begin{matrix} x+\frac{1}{x}+y+\frac{1}{y}=\frac{9}{2}\\ \frac{1}{4}+\frac{3}{2}(x+\frac{1}{y})=xy+\frac{1}{xy} \end{matrix}\right.\left\{\begin{matrix} x+\frac{1}{x}+y+\frac{1}{y}=\frac{9}{2}\\ \frac{1}{4}+\frac{3}{2}(x+\frac{1}{y})=xy+\frac{1}{xy} \end{matrix}\right.

A. (1; 2) và ( \frac{1}{2}; 2)

B. (-; -1) và ( \frac{1}{2}; 1)

C. (1; 2) và ( \frac{1}{2}; 1)

D. (1; 0) và ( \frac{1}{2}; 1)

Câu hỏi : 55819

Câu 49: Giải phương trình nghiệm nguyên: 3x2 – 2y2 – 5xy + x – 2y – 7 = 0

A. (0; -3)

B. (-2; 3)

C. (1; -3)

D. (1; -2)

Câu hỏi : 55765

Câu 50: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} (x+2y-2)(2x+y)=2x(5y-2)-2y\\ x^{2}-7y=-3 \end{matrix}\right.

A.  4 nghiệm : \left\{\begin{matrix} x=1\\ y=2 \end{matrix}\right. ; \left\{\begin{matrix} x=\frac{3}{4}\\ y=\frac{3}{2} \end{matrix}\right.  ; \left\{\begin{matrix} x=7+\sqrt{46}\\ y=14+2\sqrt{46} \end{matrix}\right. ; \left\{\begin{matrix} x=7-\sqrt{46}\\ y=14-2\sqrt{46} \end{matrix}\right.

B. 2 nghiệm: \left\{\begin{matrix} x=1\\ y=2 \end{matrix}\right. ; \left\{\begin{matrix} x=\frac{3}{4}\\ y=\frac{3}{2} \end{matrix}\right.

C. 2 nghiệm: \left\{\begin{matrix} x=7+\sqrt{46}\\ y=14+2\sqrt{46} \end{matrix}\right. ;  \left\{\begin{matrix} x=7-\sqrt{46}\\ y=14-2\sqrt{46} \end{matrix}\right.

D. Vô nghiệm

Câu hỏi : 55763

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com