Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 41:

Giải hệ phương trình:  \left\{\begin{matrix} (x^{4}+1)(y^{4}+1)=4xy\\ \sqrt[3]{x-1}-\sqrt{y-1}=1-x^{3} \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 55982

Câu hỏi số 42:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 3(x+1)+2(x+2y)=4\\ 4(x+1)-(x+2y)=9 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 55969

Câu hỏi số 43:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x^{3}+y^{3}=1+x+y+xy\\ 7xy+y-x=7 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 55880

Câu hỏi số 44:

Giải hệ phương trình: \inline \left\{\begin{matrix} x+\frac{1}{x}+y+\frac{1}{y}=\frac{9}{2}\\ \frac{1}{4}+\frac{3}{2}(x+\frac{1}{y})=xy+\frac{1}{xy} \end{matrix}\right.\left\{\begin{matrix} x+\frac{1}{x}+y+\frac{1}{y}=\frac{9}{2}\\ \frac{1}{4}+\frac{3}{2}(x+\frac{1}{y})=xy+\frac{1}{xy} \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 55819

Câu hỏi số 45:

Giải phương trình nghiệm nguyên: 3x2 – 2y2 – 5xy + x – 2y – 7 = 0

Câu hỏi: 55765

Câu hỏi số 46:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} (x+2y-2)(2x+y)=2x(5y-2)-2y\\ x^{2}-7y=-3 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 55763

Câu hỏi số 47:

Tìm hai số thực x và y thỏa mãn \left\{\begin{matrix} x+y=3\\ x.y=-154 \end{matrix}\right.  biết x > y.

Câu hỏi: 55698

Câu hỏi số 48:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 4x+5y=7\\ 3x-y=-9 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 55691

Câu hỏi số 49:

Giải hệ phương trình : \left\{\begin{matrix} \frac{4}{\sqrt{x}}+\sqrt{10-\frac{4}{y}}=5\\ \frac{4}{\sqrt{y}}+\sqrt{10-\frac{4}{x}}=5 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 55689

Câu hỏi số 50:

Giải hệ phương trình \left\{\begin{matrix} 2x-y=3\\ x+2y=-1 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 55602

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com