Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Câu 1:

Trong tháng đầu hai tổ sản xuất được 500 chi tiết máy. Sang tháng thứ hai lổ I vượt mức 10%, tổ II vượt mức 15%, đo đó cuối tháng cả hai tổ đã sản xuất được 560 chi tiết máy. Tính xem trong tháng đầu mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy ?

A. Trong tháng đầu tổ 1 sản xuất được 300 chi tiết máy, tổ II sản xuất được 200 chi tiết máy.

B. Trong tháng đầu tổ 1 sản xuất được 200 chi tiết máy, tổ II sản xuất được 300 chi tiết máy.

C. Trong tháng đầu tổ 1 sản xuất được 100 chi tiết máy, tổ II sản xuất được 200 chi tiết máy.

D. Trong tháng đầu tổ 1 sản xuất được 200 chi tiết máy, tổ II sản xuất được 100 chi tiết máy.

Câu hỏi : 48449

Câu 2: Giải hệ phương trình \left\{\begin{matrix}\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=5\\\frac{2}{x}-\frac{3}{y}=-5\end{matrix}\right.

A. Hệ phương trình có nghiệm (x; y) là \left ( \frac{1}{2};\frac{1}{3} \right )

B. Hệ phương trình có nghiệm (x; y) là \left (- \frac{1}{2};-\frac{1}{3} \right )

C. Hệ phương trình có nghiệm (x; y) là \left ( \frac{1}{2};-\frac{1}{3} \right )

D. Hệ phương trình có nghiệm (x; y) là \left (- \frac{1}{2};\frac{1}{3} \right )

Câu hỏi : 19649

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com