Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1:

Giải hệ phương trình:

\left\{\begin{matrix} \frac{x^2}{y} + x = 2 & \\ \frac{y^2}{x} + y = \frac{1}{2}& \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 60255

Câu hỏi số 2:

Giải hệ phương trình:

\left\{\begin{matrix} 2x + y = x^2 & (1) \\ 2y + x = y^2 & (2) \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 60132

Câu hỏi số 3:

Giải hệ phương trình sau: \left\{\begin{matrix} x+\sqrt{x^{2}+1}=2y+1\\ y+\sqrt{y^{2}+1}=2x+1 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 59967

Câu hỏi số 4:

Giải phương trình

\left ( \frac{x}{x - 1} \right )^2  +  \left ( \frac{x}{x + 1} \right )^2  =  \frac{10}{9}

Câu hỏi: 59951

Bài 5:

Cho phương trình:  x2 – 2mx + 2m – 1 = 0

Câu hỏi số 1:

Chứng minh phương trình luôn có 2 nghiệm x1 ; x2  với mọi m

Câu hỏi: 59942

Câu hỏi số 2:

Tìm giá trị lớn nhất của P = \frac{2x_1x_2 + 3}{x_1^2 + x_2^2 + 2(1 + x_1x_2)} khi m thay đổi

Câu hỏi: 59943

Câu hỏi số 6:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 2x+5y=7\\ 3x-y=2 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 59885

Câu hỏi số 7:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 6x+6y=5xy\\ \frac{4}{x}-\frac{3}{y}=1 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 59814

Câu hỏi số 8:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 3x-5y=-18\\ x+2y=5 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 59754

Câu hỏi số 9:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x^{4}+y^{4}=1\\ x^{3}+y^{3}=x^{2}+y^{2} \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 59719

Câu hỏi số 10:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} -x+3y=-10\\ 2x+y=-1 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 59438

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com