Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Câu 1: Giải hệ phương trình:

\left\{\begin{matrix} \frac{x^2}{y} + x = 2 & \\ \frac{y^2}{x} + y = \frac{1}{2}& \end{matrix}\right.

A.\frac{2}{3} ; \frac{1}{3} );  (-2; 1)

B.\frac{2}{3} ; \frac{1}{3} );  (2; 1)

C.\frac{2}{3} ; \frac{1}{3} );  (-2; -1)

D.\frac{2}{3} ; - \frac{1}{3} );  (-2; 1)

Câu hỏi : 60255

Câu 2: Giải hệ phương trình:

\left\{\begin{matrix} 2x + y = x^2 & (1) \\ 2y + x = y^2 & (2) \end{matrix}\right.

A. (0;0)

B. (3;3)

C. Cả A và B

D. Vô nghiệm

Câu hỏi : 60132

Câu 3: Giải hệ phương trình sau: \left\{\begin{matrix} x+\sqrt{x^{2}+1}=2y+1\\ y+\sqrt{y^{2}+1}=2x+1 \end{matrix}\right.

A. x = y = 0

B. x = y = 1

C. x = y = 2

D. x = 1 ; y = -2

Câu hỏi : 59967

Câu 4: Giải phương trình

\left ( \frac{x}{x - 1} \right )^2  +  \left ( \frac{x}{x + 1} \right )^2  =  \frac{10}{9}

A. 1/2

B. -1/2

C. Vô nghiệm

D. A và B

Câu hỏi : 59951

Bài 5:

Cho phương trình:  x2 – 2mx + 2m – 1 = 0

Câu 1: Chứng minh phương trình luôn có 2 nghiệm x1 ; x2  với mọi m

A. Click để xem đáp án

Câu hỏi : 59942

Câu 2: Tìm giá trị lớn nhất của P = \frac{2x_1x_2 + 3}{x_1^2 + x_2^2 + 2(1 + x_1x_2)} khi m thay đổi

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu hỏi : 59943

Câu 6: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 2x+5y=7\\ 3x-y=2 \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (3; 2)

B. (x; y) = (-2; 1)

C. (x; y) = (1; 1)

D. (x; y) = (1; 0)

Câu hỏi : 59885

Câu 7: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 6x+6y=5xy\\ \frac{4}{x}-\frac{3}{y}=1 \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (2; 3)

B. (x; y) = (2; -1)

C. (x; y) = (1; 3)

D. (x; y) = (1; 0)

Câu hỏi : 59814

Câu 8: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 3x-5y=-18\\ x+2y=5 \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (1; 0)

B. (x; y) = (2; 3)

C. (x; y) = (-1; -2)

D. (x; y) = (-1; 3)

Câu hỏi : 59754

Câu 9: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x^{4}+y^{4}=1\\ x^{3}+y^{3}=x^{2}+y^{2} \end{matrix}\right.

A. (0; 1) và (0; 0)

B. (0; 0) và (1; 0)

C. (0; 0) và (1; 1)

D. (0; 1) và (1; 0)

Câu hỏi : 59719

Câu 10: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} -x+3y=-10\\ 2x+y=-1 \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (1; -3)

B. (x; y) = (-1; -2)

C. (x; y) = (4; -3)

D. (x; y) = (1; 0)

Câu hỏi : 59438

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com