Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 21:

Cho tam giác vuông ABC (\widehat{A} = 900), cạnh AB = 3 cm. Kẻ trung tuyến AM, biết sin\widehat{AMB} = 0,8. Tính tgB và SABC

Câu hỏi: 51745

Câu hỏi số 22:

Cho hình bình hành ABCD (\widehat{ACD} < 900).

a. Chứng minh AD2 = CD2 + CA2 – 2CD.CA.cos\widehat{ACD}

b. Nếu CD = 6 cm, CA = 4 cm, cos\widehat{ACD} = \frac{1}{3} thì tứ giác ABCD là hình gì? Tính diện tích của tứ giác đó.

Câu hỏi: 51733

Câu hỏi số 23:

Cho hình chữ nhật ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O. Biết đường chéo AC = 14 cm, sin\widehat{AOD} = 0,6. Tính tg\widehat{ADB} và độ dài các cạnh hình chữ nhật.

Câu hỏi: 51713

Câu hỏi số 24:

Cho ∆ABC có \widehat{C} = 450, AB.AC = 32√6, AB  : AC = √6 : 3. Tính số đo cạnh BC, \widehat{B} và SABC

Câu hỏi: 51039

Câu hỏi số 25:

Cho ∆ABC có \widehat{A} = 750, AB = 10 cm. Số đo các góc \widehat{B}\widehat{C} tỉ lệ với 4 và 3. Tính độ dài các cạnh CA, CB, và SABC.

Câu hỏi: 51027

Câu hỏi số 26:

Tam giác ABC có AB = 3 cm, AC = 6 cm, \widehat{A} = 1200. Kẻ đường phân giác AD của \widehat{A}. Tính độ dài của AD.

Câu hỏi: 50980

Câu hỏi số 27:

Cho ∆ABC có 3 góc nhọn, các cạnh đối diện với các góc \widehat{A}, \widehat{B}, \widehat{C} theo thứ tự là a, b, c

Chứng minh rằng: \frac{a}{sinA} = \frac{b}{sinB} = \frac{c}{sinC}

Câu hỏi: 50971

Câu hỏi số 28:

Cho ∆ABC (\widehat{A} < 900). Trên cạnh AB lấy điểm B', trên cạnh AC lấy điểm C'. Chứng minh: \frac{S_{ABC}}{S_{AB'C'}} = \frac{AB.AC}{AB'.AC'}    (SABC và SAB’C’ là diện tích ∆ABC và ∆AB'C')

Câu hỏi: 50938

Câu hỏi số 29:

Tứ giác ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O, tạo thành góc nhọn AOD. Chứng minh: SABCD = \frac{1}{2}AC.BD.sin\widehat{AOD}

Áp dụng: Cho hình vuông ABCD (\widehat{A} = \widehat{D} = 900), AB = 12 cm, AD = 9 cm, DC = 18 cm. Hai đường chéo cắt nhau tại O. Tính sin\widehat{AOD}

Câu hỏi: 50918

Câu hỏi số 30:

Cho hình bình hành ABCD có \widehat{A} < 900. Chứng minh diện tích của hình đó là S = AB.AD.sinA

Áp dụng: Biết SABCD = \frac{27\sqrt{3}}{2} (cm2), AB = 4,5 cm, AD = 6 cm. Tính số đo các góc của hình bình hành ABCD.

Câu hỏi: 50910

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com