Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 61:

Không dùng bảng và máy tính bỏ túi, hãy sắp xếp giá trị các tỉ số lượng giác sau đây theo thứ tự nhỏ đến lớn :

sin 20°, cos 20°, sin 55°, cos 40°, tg 70°.

Câu hỏi: 48719

Câu hỏi số 62:

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH = 6 cm. Hãy tính các cạnh của tam giác đó, biết CH = 8 cm

Câu hỏi: 48697

Câu hỏi số 63:

Cho hình vuông ABCD. Lấy điểm E trên cạnh BC. Tia AE cắt đường thẳng CD tại G. Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AE chứa tia AD, kẻ AF ⊥ AE và AF = AE.

a. Chứng minh 3 điểm F, D, C thẳng hàng.

b. Chứng minh \frac{1}{AD^{2}} = \frac{1}{AE^{2}} + \frac{1}{AG^{2}}

c. Biết AD = 13 cm, AF : AG = 10 : 13. Tính độ dài của FG.

Câu hỏi: 47034

Câu hỏi số 64:

Cho tam giác vuông ABC (\widehat{A} = 900), đường cao AH. Biết AB : AC = 1 : √3; HC - HB = 8 cm.

a. Tính các cạnh của ∆ABC.

b. Hình chữ nhật MNPQ nội tiếp ∆ABC (các điểm P và Q thuộc cạnh BC; M thuộc cạnh AB và N thuộc cạnh AC). Tìm GTLN của diện tích hình chữ nhật MNPQ.

Câu hỏi: 47022

Câu hỏi số 65:

Cho tam giác ABC (\widehat{A} = 900), đường cao AH, đường phân giác AD. Biết AH = 24 cm, HC - HB = 14 cm. Tính BD và DA.

Câu hỏi: 47016

Câu hỏi số 66:

Cho hình thang vuông ABCD (\widehat{A} = \widehat{D} = 900), đường chéo BD vuông góc với cạnh bên BC. Biết AD = 12cm, DC = 25cm. Tinh độ dài các cạnh AB, BC và đường chéo DB.

Câu hỏi: 46422

Câu hỏi số 67:

Cho đoạn thẳng AB = 13cm. Vẽ nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Từ điểm C trên nửa đường tròn, kẻ CD ⊥ AB. Biết CD = 6 cm. Tính AD và BD.

Câu hỏi: 46416

Câu hỏi số 68:

Cho tam giác vuông ABC (\widehat{A} = 900), đường cao AH = 6 cm. Tỉ số hai cạnh góc vuông AB : AC = 3 : 7. Tính BH và HC.

Câu hỏi: 46414

Câu hỏi số 69:

Cho tam giác vuông ABC (\widehat{A} = 900), đường cao AH. Biết AB : AC = 3 : 4 và BC = 15cm. Tính BH và HC.

Câu hỏi: 46409

Câu hỏi số 70:

Mọi điểm trên mặt phẳng được đánh dấu bởi một trong hai dấu (+) và (-). Chứng minh rằng luôn chỉ ra 3 điểm trên mặt phẳng làm thành tam giác vuông cân mà 3 đỉnh của nó được đánh cùng dấu.

Câu hỏi: 35350

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com