`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Câu 1: Tính diện tích tam giác vuông. Biết chu vi 24 cm và hai cạnh góc vuông có độ dài hơn kém nhau 2 cm.

A. S = 12 (cm2 )

B. S = 18 (cm2 )

C. S = 24 (cm2 )

D. S = 36 (cm2 )

Câu hỏi : 57539

Câu 2: Cho hình vuông ABCD (AD ┴ CD) với AD = h, CD = 2AB. Dựng hình vuông DCEF nằm khác phía với hình thang ABCD. Xác định độ dài cạnh AB theo h để hai tam giác BCF và CEF có diện tích bằng nhau.

A. AB = \frac{h}{2}

B. AB = h

C. AB = 2h 

D. AB = 3h

Câu hỏi : 57375

Câu 3: Xác định độ dài các cạnh của một hình chữ nhật, biết hình chữ nhật có ch vi bằng 28 cm và 5 lần chiều rộng hơn 3 lần chiều dài 6cm

A. Chiều dài là 8 cm, chiều rộng là 6cm

B. Chiều dài là 9 cm, chiều rộng là 7cm

C. Chiều dài là 10cm, chiều rộng là 8cm

D. Chiều dài là 11cm, chiều rộng là 9cm

Câu hỏi : 55525

Câu 4: Cho ∆ABC có diện tích 81 cm2. Gọi M, N tương ứng là các điểm thuộc các đoạn thẳng BC, CA sao cho 2BM = MC, 2CN = NA. Khi đó diện tích ∆AMN bằng

A. 36cm2.

B. 26cm2.

C. 16cm2.

D. 25cm2.

Câu hỏi : 55182

Câu 5: Cho tam giác ABC có AB=4\sqrt{2} cm; BC = 7 cm; \widehat{B}=45^{\circ}. Tính độ dài AC.

A. AC = 3

B. AC = 4

C. AC = 5

D. AC = 7

Câu hỏi : 54974

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ AH vuông góc với BC tại H. Biết AB = 6 cm; sinC = \frac{3}{5} Tính độ dài các đoạn thẳng BC và AH.

A. BC = 10 cm và AH = 4,8 cm

B. BC = 12 cm và AH = 5,6 cm

C. BC = 8 cm và AH = 3,8 cm

D. BC = 14 cm và AH = 6,4 cm

Câu hỏi : 54969

Bài 7:

Một tòa nhà có bóng in trên mặt đất dài 16 mét, cùng thời điểm đó một chiếc cọc (được cắm thẳng đứng trên mặt đất) cao 1 mét có bóng in trên mặt đất dài 1,6 mét

Câu 1: Tính góc tạo bởi tia mặt trời với mặt đất (đơn vị đo góc được làm tròn đến độ

A.  \widehat{C} ≈ 320

B.  \widehat{C} ≈ 330

C.  \widehat{C} ≈ 340

D.  \widehat{C} ≈ 350

Câu hỏi : 54842

Câu 2: Tính chiều cao tòa nhà (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

A. 8m

B. 9m

C. 10m

D. 11m

Câu hỏi : 54843

Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại A có \widehat{ABC} = 300, BC = a  Độ dài cạnh AB bằng

A. \frac{a\sqrt{3}}{2}

B. \frac{a}{2}

C. \frac{a\sqrt{2}}{2}

D. \frac{a}{\sqrt{3}}

Câu hỏi : 54319

Câu 9: Một tam giác vuông có số đo các cạnh là các số tự nhiên có 2 chữ số.Nếu đổi chỗ hai chữ số của số đo cạnh huyền ta được số đo của một cạnh goc vuông.Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đó

A. 6

B. 4

C. 11

D. 12

Câu hỏi : 53801

Câu 10: Cho ∆ABC, kẻ AH ⊥ BC, biết BH = 9 cm, HC = 16 cm, tgC = 0,75. Trên AH lấy điểm O sao cho OH = 2 cm

a. Chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông

b. Trên cạnh AB lấy điểm M, trên OB lấy điểm P và trên OC lấy điểm N sao cho \frac{AM}{AB} = \frac{OP}{OB} = \frac{ON}{OC} = \frac{2}{5}. Tính độ dài các cạnh và số đo các góc của ∆MPN

A. Click để xem lời giải

Câu hỏi : 52326

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com