Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hidrocacbon, nhiên liệu

Câu hỏi số 11:

Hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Trong X, tỉ lệ khối lượng các nguyên tố là mC : mH : mO = 21 : 2 : 8. Biết khi X phản ứng hoàn toàn với Na thì thu được số mol khí hiđro bằng số mol của X đã phản ứng. X có bao nhiêu đồng phân( chứa vòng benzen) thỏa mãn các tính chất trên?

Câu hỏi: 53753

Câu hỏi số 12:

Hỗn hợp X gồm etanal và propanal. Khi oxi hóa ( H =100%) m gam hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y gồm hai axit hữu cơ tương ứng có dY/X = x. Giá trị của x là:

Câu hỏi: 49894

Câu hỏi số 13:

Trung hóa 3,88 gam hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở bằng dung dịch NaOH, cô cạn toàn bộ dung dịch sau phản ứng thu được 5,2 gam muối khan. Nếu đốt cháy hoàn toàn 3,88 gam X thì thể tích oxi tối thiểu (đktc) cần dùng là:

Câu hỏi: 48033

Bài 14:

Đốt hoàn toàn V lít metan ở đktc. Cho tất cả sản phẩm cháy hấp thụ vào bình đựng 500ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thấy tạo thành 15,76g kết tủa.

Câu hỏi số 1:

Số PTHH có thể xảy ra là?

Câu hỏi: 47028

Câu hỏi số 2:

Tính thể tích V trong trường hợp Ba(OH)2 thiếu?

Câu hỏi: 47029

Câu hỏi số 3:

  Tính thể tích V trong trường hợp CO2 hòa tan một phần kết tủa?

Câu hỏi: 47030

Câu hỏi số 4:

Khối lượng dung dịch trong bình tăng hay giảm bao nhiêu gam?

Câu hỏi: 47031

Bài 15:

Đốt cháy hoàn toàn m gam một hidrocacbon X, dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lần này lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc dư, bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, ghi nhận được kết quả như sau:

-Bình 1: có khối lượng tăng thêm 21,6 gam

-Bình 2: Có 100 gam chất kết tủa trắng.

Câu hỏi số 1:

Viết các PT phản ứng xảy ra. Số phản ứng là?

Câu hỏi: 47012

Câu hỏi số 2:

Tính m?

Câu hỏi: 47013

Câu hỏi số 3:

Xác định CTPT của X biết rằng tỷ khối hơi của X so với oxi là 2,25

Câu hỏi: 47014

Câu hỏi số 4:

Viết CTCT có thể có ứng với CTPT nói trên. Số cấu tạo phù hợp là?

Câu hỏi: 47015

Bài 16:

Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp khí A gồm C2H2; C2H4; CH4; C3H4; C2H6 thì thu được 8,96lit CO2  (đktc) và 9 gam nước.

Câu hỏi số 1:

Viết PT phản ứng đốt cháy. Có mấy phản ứng mà số mol H2O: số mol CO2 =1:1

Câu hỏi: 47008

Câu hỏi số 2:

  Tính thể tích khí oxi cần dùng ở đktc?

Câu hỏi: 47009

Câu hỏi số 3:

  Tính tổng khối lượng của hỗn hợp A?

Câu hỏi: 47010

Bài 17:

 

Đốt cháy một hidrocacbon X ở thể khí với 0,96 gam khí oxi trong bình kín rồi cho các sản phẩm sau phản ứng lần lượt qua bình (1) chứa CaCl2 khan dư, bình (2) chứa 1,75 lít Ca(OH)2 0,01M. Sau thí nghiệm thấy ở bình (2) thu được 1,5 gam kết tủa và cuối cùng còn 0,112 lít duy nhất thoát ra (đktc).

Câu hỏi số 1:

Số phản ứng có thể xảy ra là?

Câu hỏi: 46395

Câu hỏi số 2:

Nếu Ca(OH)2 dư. Xác định CTPT của hidrocacbon X. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Câu hỏi: 46396

Câu hỏi số 3:

Nếu Ca(OH)2 thiếu. Xác định CTPT của hidrocacbon X. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Câu hỏi: 46397

Bài 18:

Viết các PTPƯ hoàn thành sơ đồ sau:

Trong đó A là hợp chất hữu cơ, F là bari sunfat,

Câu hỏi số 1:

Hỏi có mấy chất là hợp chất của Ba?

Câu hỏi: 46348

Câu hỏi số 2:

Có mấy phản ứng tạo khí thoát ra?

Câu hỏi: 46349

Câu hỏi số 3:

Có mấy phản ứng tạo chất kết tủa?

Câu hỏi: 46350

Bài 19:

Viết các CTCT có thể có ứng với các công thức phân tử sau:

Câu hỏi số 1:

C5H10. Số CTCT phù hợp là?

Câu hỏi: 46338

Câu hỏi số 2:

 C3H5Cl3. Số CTCT phù hợp là?

Câu hỏi: 46339

Câu hỏi số 20:

Từ metan và các chất vô cơ cần thiết khác. Hãy cho biết có bao phương trình phản ứng hóa học (ghi rõ điều kiện) để điều chế X nói trên.

Câu hỏi: 45606

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com