Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hidrocacbon, nhiên liệu

Bài 31:

Cho hỗn hợp khí D gồm H2; CnH2n +2; CnH2n -2. Đốt cháy hoàn toàn 100 cm3 D thu được 210 cm3 CO2. Mặt khác khi cho 100 cm3 D đi qua bột Ni nung nóng thì thu được 70 cm3 một hiđrocacbon E duy nhất.

Câu hỏi số 1:

Xác định CTPT của các hiđrocacbon trong D.

Câu hỏi: 42832

Câu hỏi số 2:

Tính thể tích khí O2 (cm3 )cần dùng để đốt cháy hết 100 cmD.  (Biết các khí đo ở cùng điều kiện, các phản ứng xảy ra hoàn toàn). 

Câu hỏi: 42833

Bài 32:

Đốt cháy hoàn toàn 1,2 gam hợp chất hữu cơ mạch hở A cho toàn bộ sản phẩm cháy là CO2 và H2O vào bình dung dịch nước vôi trong dư. Kết thúc phản ứng thấy khối lượng bình nước vôi tăng 2,48 gam, trong bình thu được 4 gam kết tủa.

Câu hỏi số 1:

Viết các phản ứng xảy ra và tìm công thức phân tử của A, biết tỉ khối của A so với H2 bằng 30.

Câu hỏi: 42815

Câu hỏi số 2:

X là axit hữu cơ và Y là este đều có cùng công thức phân tử với A. Viết phương trình phản ứng khi cho X, Y lần lượt tác dụng với các chất sau đây (nếu có): NaOH, NaHCO3, H2O (xúc tác axit, t0). Có bao nhiêu phản ứng xảy ra:

Câu hỏi: 42816

Câu hỏi số 33:

Một hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon mạch hở CxH2x và CxH2y. Cho 9,1 gam làm mất màu vừa hết 40 gam Br2 trong dung dịch. Hãy xác định CTPT của 2 hyđrocacbon; biết rằng trong X thành phần thể tích của chất có phân tử khối nhỏ hơn nằm trong khoảng từ 65% đến 75%.

Câu hỏi: 41939

Bài 34:

Hỗn hợp khí X gồm hidrocacbon CnH2n-2 (phân tử có một liên kết 3) và H2, tỷ khối của X so với H2 = 6,5. Đun nóng X (có Ni xúc tác) để phản ứng xảy ra hoàn toàn được hỗn hợp Y. Cho Y qua dung dịch brom thấy dung dịch brom bị nhạt màu

Câu hỏi số 1:

Xác định công thức phân tử của CnH2n-2 ?

Câu hỏi: 41922

Câu hỏi số 2:

Tính phần trăm thể tích mỗi chất trong X.

Câu hỏi: 41923

Câu hỏi số 35:

Trình bày phương pháp tinh chế CH4 tinh khiết từ hỗn hợp khí gồm CH4; C2H2; CO2; C2H4. Hóa chất nào không được sử dụng? Viết các phương trình phản ứng xảy ra nếu có.

Câu hỏi: 41896

Câu hỏi số 36:

Hỗn hợp khí X gồm C2H6; C3H6; C4H6. Tỷ khối hơi của X so với H2 bằng 21. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) rồi dẫn toàn bộ sản phẩm thu được lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng dung dịch KOH dư thì khối lượng tăng lên ở bình 1 và bình 2 là m1 ; m2 gam. Tính các giá trị  m1; m2

Câu hỏi: 41713

Bài 37:

Cho A, B, C, D, X, Y, Z đều là các hợp chất hữu cơ; A, B, C là những hidrocacbon, C là chất khí có khả năng kích thích quả mau chín và phân tử chứa một liên kết kém bền; X, Y, Z là những muối của axit hữu cơ.

Câu hỏi số 1:

Hãy xác định CTCT thích hợp của A, B, C, D, X, Y, Z và viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện nếu có) (HS tự giải). Có mấy phản ứng mà tạo thành chất kết tủa?

Câu hỏi: 41342

Câu hỏi số 2:

Mấy phản ứng tạo hợp chất có chứa liên kết bội?

Câu hỏi: 41343

Bài 38:

Hỗn hợp Z gồm một hiđrocacbon A và oxi (lượng oxi trong Z gấp đôi lượng oxi cần thiết để đốt cháy hết A). Bật tia lửa điện để đốt cháy hỗn hợp Z, đến khi kết thúc phản ứng thì thể tích khí và hơi sau khi đốt không đổi so với ban đầu. Nếu cho ngưng tụ hơi nước của hỗn hợp sau khi đốt thì thể tích giảm đi 40% ( biết rằng các thể tích khí và hơi đều đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất).

Câu hỏi số 1:

Xác định CTPT của A.

Câu hỏi: 40718

Câu hỏi số 2:

Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít khí A( đo ở đktc) rồi cho toàn bộ sản phẩm vào dung dịch chứa 22,2 gam Ca(OH)2 thì khối lượng của dung dịch tăng hay giảm bao nhiêu gam?

Câu hỏi: 40719

Câu hỏi số 39:

Một dãy chất gồm nhiều hiđrocacbon được biểu diễn bởi công thức chung là CnH2n +2

(n ≥ 1 và n ∈ N). Hãy cho biết thành phần phần trăm theo khối lượng của hiđro trong các chất biến đổi như thế nào (tăng hay giảm trong giới hạn nào) khi số nguyên tử cacbon (giá trị n) tăng dần?

Câu hỏi: 40548

Bài 40:

Đốt cháy hoàn toàn m gam một hợp chất hữu cơ A (chỉ chứa các nguyên tố C, H, N) bằng lượng không khí vừa đủ thu được 17,6 gam CO2; 12,6 gam H2O; 69,44 lít N2(ở đktc). Biết trong không khí N2 chiếm 80% thể tích.

Câu hỏi số 1:

Xác định m.

Câu hỏi: 40539

Câu hỏi số 2:

Xác định công thức phân tử của A.

Câu hỏi: 40540

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com