Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hidrocacbon, nhiên liệu

Câu hỏi số 1:

Cho các chất C2H2 (X); HCHO (Y) và HCOOH (Z). Chất có thể tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa là:

Câu hỏi: 54877

Câu hỏi số 2:

Cho các phương trình phản ứng sau:

 CH3 – CH =  CH2 + Cl2 → CH3 – CHCl – CH2Cl           (1)

CH3 – CH =  CH2 + HClO → CH3 – CH(OCl) – CH3     (2)

CH3 – CH = CH2 + H2O → CH3 – CH2 – CH2OH            (3)

CH3 – CH = CH2 + BrI → CH3 – CHBr – CH2I                 (4)

Phản ứng viết đúng theo quy tăc Maccopnhicop là:

Câu hỏi: 54874

Câu hỏi số 3:

Axit stearic có công thức phân tử là

Câu hỏi: 54873

Câu hỏi số 4:

Có hai hiđrocacbon A, B đều là chất khí ở điều kiện thường, không phải là đồng phân của nhau. Khi đốt cháy hoàn toàn mỗi chất đều tạo ra số mol nước gấp 3 lần số mol mỗi chất đã cháy. A và B thỏa mãn sơ đồ chuyển hóa sau:

A    X → Y → B → Cao su buna. Trong đó X, Y có cùng số lượng nguyên tử cacbon trong phân tử, Vậy Y là:

Câu hỏi: 54541

Bài 5:

Viết các PTPƯ hoàn thành sơ đồ sau:

Trong đó A là hợp chất hữu cơ, F là bari sunfat,

Câu hỏi số 1:

Hỏi có mấy chất là hợp chất của Ba?

Câu hỏi: 46348

Câu hỏi số 2:

Có mấy phản ứng tạo khí thoát ra?

Câu hỏi: 46349

Câu hỏi số 3:

Có mấy phản ứng tạo chất kết tủa?

Câu hỏi: 46350

Bài 6:

Viết các CTCT có thể có ứng với các công thức phân tử sau:

Câu hỏi số 1:

C5H10. Số CTCT phù hợp là?

Câu hỏi: 46338

Câu hỏi số 2:

 C3H5Cl3. Số CTCT phù hợp là?

Câu hỏi: 46339

Câu hỏi số 7:

Từ metan và các chất vô cơ cần thiết khác. Hãy cho biết có bao phương trình phản ứng hóa học (ghi rõ điều kiện) để điều chế X nói trên.

Câu hỏi: 45606

Bài 8:

X, Y, Z là những hợp chất hữu cơ có các tính chất sau:

+ Khi đốt cháy X hoặc Y đều thu được sản phẩm CO2 và H2O với tỉ lệ mol 1: 1

+ X tác dụng được với Na và với dung dịch NaOH.

+ Y có thể làm mất màu dung dịch nước brom.

+ Z tác dụng được với Na và không tác dụng được với dung dịch NaOH.

Câu hỏi số 1:

Hỏi X là chất nào trong số các chất sau: C2H2, C4H8,C3H8O, C2H4O2? Có bao nhiêu công thức cấu tạo của X.          

Câu hỏi: 44979

Câu hỏi số 2:

Hỏi Y là chất nào trong số các chất sau: C2H2, C4H8,C3H8O, C2H4O2? Có bao nhiêu công thức cấu tạo của Y.          

Câu hỏi: 44980

Câu hỏi số 3:

Hỏi Z là chất nào trong số các chất sau: C2H2, C4H8,C3H8O, C2H4O2? Có bao nhiêu công thức cấu tạo của Z.          

Câu hỏi: 44981

Câu hỏi số 9:

Trong tự nhiên khí metan có ở đâu? (HS tự giải). Người ta có thể điều chế trực tiếp metan từ cacbon và hidro hoặc nung nóng natri axetat với vôi tôi xút. Viết các phương trình hóa học xảy ra, ghi rõ điều kiện nếu có. Số phản ứng cần để điều chế là?

Câu hỏi: 43457

Câu hỏi số 10:

Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau? Giải thích?

Câu hỏi: 43456

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com