Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình giải tích phẳng

Chuyên đề hình học phẳng giới thiệu các bài tập hình học giải tích trong mặt phẳng. Chuyên đề này giúp các em luyện thi Đại học, phương pháp tọa độ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Trong mặt với hệ trục tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2AD. Gọi N là trung điểm của cạnh BC, M là một điểm thuộc cạnh CD sao cho DC = 4DM. Biết tọa độ M(1; 2), phương trình đường thẳng AN: 4x – y + 5 = 0. Tìm tọa độ đỉnh A biết xA <−\frac{1}{2}

Câu hỏi số 22:

Trong mặt phẳng tọa độ cho đường tròn (c) : (x - 3)2 + y2 = 4 và điểm

M(0;3). Viết phương trình đường tròn  (c1) tiếp xúc với đường tròn (c) và tiếp

xúc với Oy tại M.

Câu hỏi số 23:

Trong mặt phẳng tọa độ cho tam giác ABC , phân giác trong góc A có phương trình: x + y + 2 = 0 , đường cao kẻ từ B có phương trình: 2x - y +1 = 0 . Điểm M(1;-1) nằm trên đường thẳng AB. Tìm tọa độ đỉnh C của tam giác ABC biết tam giác ABC có diện tích bằng 9.

Câu hỏi số 24:

Trong mặt phẳng hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): (x + 1)2 + (y − 1)2 = 25 và (2 ; −5 ). Lập phương trình đường thẳng d đi qua M và cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho MA = 5MB .

Câu hỏi số 25:

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB: x -2y -1 =0, đường chéo BD: x- 7y +14 = 0 và đường chéo AC đi qua điểm M(2;1). Tìm toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật. 

Câu hỏi số 26:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn hai đường tròn

(C): x2 +y2 – 2x – 2y +1 = 0,   (C'): x2 +y2 +4x –5 =0 cùng đi qua M(1; 0). Viết phương trình đường thẳng qua M cắt hai đường tròn (C), (C ') lần lượt tại A, B sao cho MA= 2MB. 

Câu hỏi số 27:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm C(3;0) và elip (E) có phương trình \frac{x^{2}}{9}+\frac{y^{2}}{4}=1. Xác định vị trí hai điểm A, B thuộc elip (E) biết rằng hai điểm A, B đối xứng với nhau qua trục hoành và tam giác ABC có diện tích lớn nhất.

Câu hỏi số 28:

 

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD có AD và BC là hai đáy, AB=BC= 5. Biết rằng điểm E(2;1) thuộc cạnh AB, điểm F(−2;−5) thuộc cạnh AD và phương trình đường thẳng AC là x−3y−3 = 0 . Tìm tọa độ các đỉnh A, B.

 

Câu hỏi số 29:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có BD = 2AC,  điểm H(2;−1), phương trình của đường thẳng BD là x−y= 0 . Gọi M là trung điểm của cạnh CD. Giả sử H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng BM. Viết phương trình của đường thẳng AH.

Câu hỏi số 30:

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho ∆ ABC có đỉnh A(-3;4), đường phân giác trong của góc A có phương trình x +y-1=0 và tâm đường tròn ngoại tiếp  ∆ABC là I (1 ;7). Viết phương trình cạnh BC, biết diện tích  ∆ABC gấp 4 lần diện tích  ∆IBC . 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com